А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop
Съсловни организации

Българско Нефрологично Дружество
Председател: Проф.Боряна Киперова
Адрес: гр.София бул. “Свети Георги Софийски “ № 1
Телефони: 02/92 30 539 02/92 30 240
Електронна поща: nephcl@abv.bg
Уебсайт: www.bgnephrology.com

Българско Паразитологично Дружество
Председател: Ст.н.с. д-р Маргарита Габрашанска (зам.-председател)
Адрес: гр.София бул. “Цар Освободител” 1
Телефони: 02/9793672
Електронна поща: m_gabrashanska@abv.bg

Българско Сдружение по Авиационна, Морска и Космическа медицина
Председател: Полк. доц. д-р Л. Алексиев, дм
Адрес: гр.София бул. “Свети Георги Софийски “ № 3
Телефони: 02 /922 50 52
Уебсайт: bsansm.org

Българско Хирургическо Дружество
Председател: Проф. д-р Дамян Дамянов дмн
Адрес: гр.София ул. Бяло Море No 8
Телефони:
Електронна поща: secbss@yahoo.com; vrachanski@bgss.eu; damyandamyanov@msn.com
Уебсайт: http://www.bgss.eu/bg/index.htm

Дружество на Кардиолозите в България
Председател: Проф. Асен Гудев
Адрес: гр.София, ул. “Даскал Манол “ 18
Телефони: 02/8510648
Уебсайт: www.cardiobg.com

Научно Дружество на Анестизиолозите в България
Председател: Доц. д-р Николай Петров, дм,
Адрес: гр.София ул. ""Св. Георги Софийски "" № 1
Телефони: 02/9230570
Електронна поща: kail_medfac@abv.bg
Уебсайт: www.rtb-mu.com

Национално Сдружение на Общопрактикуващите Лекари в Блгария
Председател: Д-р Любомир Киров
Адрес: гр.София бул.Н.И.Вапцаров №17-21 ет.2
Телефони: 02/868 28 94
Електронна поща: nsoplb@gmail.com
Уебсайт: www.nsoplb.com

Сдружение Българко Дружество по неврология
Председател: Проф. Иван Миланов
Адрес: гр.София, ул. "Любен Русев № 1
Телефони: 02/ 9432 109
Електронна поща: neurologybg@gmail.com

Съюз на Българските Медицински Дружества
Председател: Доц.д-р Тодор Попов
Адрес: гр.София бул.”Акад.Ив.Гешов” 15
Телефони: 02/954 11 56
Електронна поща: snmd@rtb-mu.com
Уебсайт: www.medunion-bg.org

 1   2   3