А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop
Съсловни организации

Българско Дружество по белодробни болести
Председател: Доц. д-р Коста Костов
Адрес: гр.София бул. ,,Ген.М. Д. Скобелев“ № 79
Телефони:
Уебсайт: www.thorax-bg.com

Българско Дружество по Ендокринология
Адрес: гр.София ул. Дамян Груев 6
Телефони: 02/ 9871497 02/9877201
Уебсайт: www.endo-bg.com

Българско Дружество по инфекциозни болести
Председател: Проф.д-р Татяна Петрова Червенякова, дмн
Адрес: гр.София бул.”Акад.Ив.Гешов” 15
Телефони: 02/952 01 01
Електронна поща: cher@bsid-bg.org
Уебсайт: bsid-bg.org

Българско Дружество по Клинична Лаборатория
Председател: Проф. д-р Камен Цачев
Адрес: гр.София ул. “Здраве” № 2
Телефони: 02/ 953 24 98
Електронна поща: tzatchev@medfac.acad.bg
Уебсайт: www.bscl.eu

Българско Дружество по Неврохирургия
Председател: Проф. д-р Венцеслав Бусарски
Адрес: гр.София бул.”Акад.Ив.Гешов” 15
Телефони: 02/852 62 67
Електронна поща: ns_bg@hotmail.com

Българско Дружество по Офталмология
Председател: Доц. д-р Тошо Митов
Адрес: Варна ул. ""Иван Драсов"" 12
Телефони: 052 611 130, 052/610 372
Електронна поща: st-petka@abv.bg

Българско Дружество по Патология
Председател: Доц. д-р Маргарита Ангелова Каменова
Адрес: гр.София бул. “Тотлебен” № 21
Телефони: 02/9154413
Електронна поща: info@bgpathology.com

Българско Дружество по Ревматология
Председател: Проф. Д-р Рашо Рашков
Адрес: гр.София ул.”Урвич“ № 13
Телефони:
Електронна поща: proff_rashkov@yahoo.com
Уебсайт: www.rheumatologybg.org

Българско Дружество по Хранене и Диетика
Председател: Проф. д-р Божидар Попов, дмн
Адрес: гр.София бул.”Акад.Ив.Гешов” 15
Телефони: 02/856 46 65 02/915 21 52
Електронна поща: bg_nutr_soc@yahoo.com

Българско научно дружество по клинична и трансфузионна хематология
Председател: Доц. Д-р Юлиян Райнов
Адрес: гр.София Ул. “Георги Софийски” № 3
Телефони: 02 9226344, 02 9701107
Електронна поща: bulgarianhematology@gmail.com

 1   2   3