А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

320 лв. вече ще е заплащането за аутопсия

13.01.2020 / 15:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Предвиждат изменения в Наредба.

 

Съдебномедицинските структура у нас работят в трудни условия, зплащането е ниско, липсва интерес към специалността. Всичко това налага промяна в действащата нормативна уредба. Това се посочва в мотивите към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 2 от 2011 г. за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения. Вносители са министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, на правосъдието Данаил Кирилов и на вътрешните работи.

„Съгласно чл. 30 и чл. 31, ал. 1 от посочената наредба разходите за 1 съдебномедицинска експертиза на труп – аутопсия, възлизат на „до 120 лева“, като в тях са включени режийни разходи (ток, вода, климатизация, вентилация и т.н.), разходи за медицински консумативи (ръкавици, престилки, калцуни, контейнери, чували и т.н.), транспорт, кактои за извършени изследвания (за определяне на съдържание на наркотици в урината и на алкохол в кръвта, за определяне на кръвни групи , хистологични изследванияи др.)“, отбелязват те.

Анализът на данните за постъпилите приходи от аутопсионна дейност сочат, че за периода 2011 г. –2018 г. са издавани план сметки за разходите по чл. 30 от наредбата, които не са покривали изцяло направените от лечебните заведения разходи. Заложеното в наредбата нормативно ограничаване на размера на разходите до 120 лв. за една аутопсия, води до отрицателни финансови резултати за сьдебномедицинските структури в страната, което от своя страна създава значителни финансови затруднения за лечебните заведения, в които са разположени“, се казва още в мотивите към проектонаредбата. Освен това, според вносителите, посочената сума не отчита труда на участващия в процеса по аутопсията помощен персонал, нито позволява коректно остойностяване на отделните компоненти на разходите.

 

още от Новини от деня