А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Трябва да се отваряме повече към европейските структури и практики

15.10.2018 / 09:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Това отбеляза новият председател на Българското дружество по неврохирургия – проф. Николай Габровски.

 

Трябва да се отваряме повече към европейските структури и практики

Проф. Габровски, проведохте XXVII Национална конференция по неврохирургия. Бихте ли очертали по-интересните теми в рамките на форума?

Ние имаме една цикличност в смяна на темите. На тази конференция обсъждахме някои много интересни и актуални проблеми. От една страна, това е хирургията на черепната основа; много тежка и много предизвикателна част от неврохирургията – от една страна поради уменията и анатомичните познания, които се изискват от хирурга, а от друга – като сериозни рискове от потенциални интра- и следоперативни усложнения. Така или иначе, методите и средствата на краниобазалната хирургия са единствените, които могат да доведат до добър резултат при определен вид патология и познаването им е важно за съвременната неврохирургия. Т.е. това е една много интересна, трудна и предизвикателна тема, в която се обобщава натрупания в страната опит и се очертават някои нови възможности, които допълват хирургичните техники в търсене на най-добрия резултат за пациентите.

Другата голяма тема се отнася до минимално-инвазивните техники в гръбначната хирургия. Аз бих казал, че там за последните 15-тина години буквално имаме революционен скок, макар да не обичам да използвам този израз по отношение на медицината. Причината е, че там добихме несравними възможности, благодарение на новите медицински изделия, инструментариума и технологичното развитие като цяло. Така неща, които преди време бяха немислими, в момента можем да правим и то при един изключително щадящ за пациентите начин.

Представителите на хирургичната гилдия отчитат, че привлекателността към хирургичната специалност намалява; съответно и младите кадри в областта. Каква е ситуацията в Неврохирургията?

Факт е, че много хора, в това число и лекари от хирургичните специалности напускат страната, за да отидат да работят в други европейски страни. Това само по себе си говори, че там също има дефицит. Факт е, че навсякъде в Европа, една чудесна професия като лекарската страда от известен отлив, особено при по-тежките хирургични специалности. Причината е, че подготовката е дългогодишна, изисква се много голяма отдаденост, почти липса на личен живот, а в края на краищата тази професия не дава кой знае какви сериозни материални преимущества спрямо останалите професии. Така че, може да се каже, че в глобален мащаб има подобен отлив.

По отношение на България, проблемите са два. Единият е липсата на интерес, особено за някои специалности, а другият - напускането на част от кадрите, особено на вече обучените, изградени специалисти. Не мога да кажа, че картината е много добра, но има две неща, които трябва да се отбележат като позитивни. От една страна, безспорно все още има млади и амбициозни хора, които идват и търсят предизвикателствата, като се усъвършенстват в тези тежки дисциплини; пред тях мисля, че има светло и добро бъдеще, защото ще бъдат търсени и ценени професионалисти. Второто е, че новите технологии и организация ни помагат да бъдем по-ефективни. Т.е. с по-малко средства и усилия, да бъдем също толкова полезни – например, макар и с по-малък брой хирурзи да лекуваме същия брой пациенти.

В този смисъл, има притеснителен елемент, който трябва да бъде следен като тенденция, като процес, но има и съпътстващи го в обратната посока като действие процеси, към които бих причислил и много по-добрите възможности за обучение, съществуващи понастоящем, които позволяват един специалист доста по-бързо да поеме отговорностите, за които преди време се искаха повече години.

Проф. Габровски, делегатите на конференцията Ви избраха за председател на Българското дружество по неврохирургия. Какви ще бъдат Вашите основни приоритети?

За мен, доверието което ми гласуваха колегите беше огромна чест. Мисля, че желанието за промяна, което доведе до моя избор е сигурен гарант за добро бъдеще на българската неврохирургия.

Аз лично съм дълбоко убеден, че единственият начин ние да вървим напред е като ползваме вече утвърдени практики и вече „утъпкани пътеки“. Убеден съм, че трябва да се отваряме повече към европейските структури, европейски практики, към европейски, доказани работещи модели и да ги въвеждаме в България. Разбира се, ще трябва да се съобразим с някои специфики и ще е необходимо да адаптираме тези практики, за да могат да бъдат приложими у нас, но за мен е категорично, че трябва да има отвореност, прозрачност; една, бих казал хоризонтална система, с равни отговорности, с равни права, която да замени съществуващата пирамидална структура. По този начин хората ще се чувстват част от една общност, част от гилдия, която има много важно, достойно място в нашата медицинска общност.

Мария Радмилова

Снимка: Здравен навигатор-Хирургия

 

още от Избор на редактора
още от Неврохирургия