А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Прие се становище за оформяне на субспециалност по „Спинална хирургия“

14.05.2015 / 18:00 - surgery.bg
 
 Facebook

Това стана на първата конференция на спиналните хирурзи.

 

Прие се становище за оформяне на субспециалност по „Спинална хирургия“От 23 до 25 април 2015 г. в град Пловдив се проведе Първата национална конференция на новосъздадената Българска асоциация на спиналните хирурзи (БАСХ); събитие, което бе отразено специално и единствено от Здравен навигатор.
Научният форум събра всички водещи български спинални хирурзи - ортопеди и неврохирурзи. В конференцията бяха регистрирани над 80 участници и бяха изнесени над 35 доклада. В рамките на научното събитие се проведе и съпъстващо изложение, в което взеха участие над 15 фирми, с профил на продукти и услуги, свързани със спиналната хирургия.
Присъстваха националните консултанти на двете специалности – проф. д-р Андрей Йотов - ортопед и проф. д-р Николай Габровски - неврохирург.
Конференцията бе открита от доц. д-р Стефан Станчев, председател на асоциацията. Приветствено слово изнесе ректорът на Пловдивския медицински университет проф. Стефан Костянев. Поздравителни адреси бяха получени от - Български лекарски съюз, министъра на здравеопазването д-р Петър Москов, както и от председателя на Комисията по здравеопазване към Народно събрание на Р България – д-р Даниела Дариткова.
Прие се становище за оформяне на субспециалност по „Спинална хирургия“
Доц. Стефан Станчев ясно представи основните цели на БАСХ и насоките на нейното развитие. Основната задача на асоциацията е да обедини интересите на хирурзите на гръбначния стълб, като съдейства за научното развитие на направлението и направи предложение за оформяне на отделна специалност, или субспециалност. БАСХ ще съдейства и подпомага научното развитие на млади лекари, които имат желание да специализират в тази сфера. Ще осъществява връзки с подобни и други научни организации в страната и чужбина, като съдейства за развитието на този клон в медицинската наука.
За почетни председатели на БАСХ бяха обявени проф. д-р Венцеслав Бусарски, дмн и проф. д-р Панайот Танчев, дм.
Бе оформен организационен научен борд от 12 водещи специалисти в областта „Спинална хирургия“ - по 6 представителя от ортопедия и неврохирургия. Те са водещите специалисти в областта с международни сертификати за ниво на следдипломна квалификация. Някои от тях са лектори на научни организации от европейски и световен мащаб, както и членове на европейски и световни асоциации по спинална хирургия.
Научният борд на БАСХ включва:
Ортопеди:
Доц. Д-р Стефан Станчев, дм
Проф. Д-р Владимир Ставрев, дмн
Проф. Д-р Любен Стоков, дм
Доц. Д-р Венци Росманов, дм
Д-р Николай Тивчев
Д-р Асен Джеров
Неврохирурзи:
Доц. Д-р Васил Каракостов, дм
Проф. д-р Светослав Калевски, дмн
Проф. д-р Николай Габровски, дмн
Проф. д-р Борислав Китов, дмн
Доц. Д-р Желязков, дм
Д-р Христо Христов, дм
Тяхната задача е да оформят ясни и точни критерии за диагностика и лечение на гръбначните заболявания, като изготвят предложения към МЗ и НЗОК за промяна в стандартите на 205-а клинична пътека, нейното преструктуриране и оформяне на две или три нови такива, съобразени със спецификата на съответните заболявания и високо специализирани медицински процедури, прилагани при лечението им.
Оформи се становище за предложение към МЗ и НЗОК за референтни болнични заведения, където да бъдат извършвани обучения на специализанти по „Спинална хирургия“ и провеждане на диагностика и лечение на пациентите със заболявания на гръбначния стълб. Това са УМБАЛ „Света Анна“ София АД, УМБАЛ „Света Анна“ - Варна, УМБАЛ „Иван Рилски“ - София, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив и УМБАЛСМ „Пирогов“.
Прие се становище за оформяне на субспециалност по „Спинална хирургия“ след придобиване на специалност по „Ортопедия и травматология“ или „Неврохирургия“, която да гарантира качествено извършване на диагностика и лечение на заболяванията на гръбначния стълб. То ще бъде представено пред съответните държавни организации и висши медицински университети, за включването и в СДО.
Прие се становище за оформяне на субспециалност по „Спинална хирургия“
Научната сесия включваше доклади за съвременни проблеми на спиналната хирургия. Те показаха много високо ниво при диагностиката и лечението на редица заболявания.
Научната конференция бе и със широко международно присъствие - проф. Михаил Дудин и проф. Михаил Михайловски от Русия, проф. Йордан Савески от Македония, проф. Ерол Ялнъз и проф. Азми Хамзъоглу от Турция, проф. Пиетро Руджери от Италия и проф. Муниш Гупта от САЩ. Изнесените от тях лекции засягат диагностиката и лечението на заболявания на гръбначния стълб и са с голяма социална значимост.
Научните доклади от всички сесии на конференцията, както и други доклади, ще бъдат публикувани в първото по рода си списание „Спинална хирургия“, което ще се издава от Българска асоциация на спиналните хирурзи няколко пъти в годината.

Прие се становище за оформяне на субспециалност по „Спинална хирургия“

 

още от Новини от деня
още от Неврохирургия
още от Ортопедия