А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Справка на Министерството на здравеопазването сочи:

04.09.2018 / 11:30 - surgery.bg
 
 Facebook

„Просрочените задължения на държавните болници намаляват“.

 

Справка на Министерството на здравеопазването сочи:Към 30 юни 2018 г. общите задължения на лечебните заведения с над 50% държавно участие в капитала са в размер на 456,422 млн. лв. Това сочи справка на Министерството на здравеопазването. От тях общите дългове са в размер на 432,968 млн. лв., а просрочените – 140,603 млн. лв.

В сравнение с първото полугодие на 2017 г. общите дългове са нараснали с 5%, а просрочените са намалели с 14%.

От съществено значение за състоянието на лечебните заведения е управлението на просрочените задължения. Именно те представляват потенциален риск за нарушаване ритмичността в дейността на лечебните заведения, а оттук и за осигуряването на достъпна и качествена медицинска помощ, отбелязват от МЗ.

Към 30 юни 2018 г. прави впечатление, че от всички лечебни заведения за болнична помощ с над 50 на сто държавно участие в капитала, просрочени задължения нямат 25 лечебни заведения, което представлява около 40% от всички лечебни заведения.

Сред болниците, които нямат просрочени дългове, са столичните СБАЛББ „Св. София“, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“, МБАЛНП „Св. Наум“, УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“, МБАЛ „Св. Анна“, плевенската УМБАЛ „Георги Странски“, МБАЛ „Добрич“, кюстендилската МБАЛ „Д-р Никола Василев“, многопрофилните болници в Монтана, Пазарджик, Ямбол, Смолян и др.

За държавните лечебни заведения със 100% държавно участие в капитала (ЕАД) размерът на общите задължения е 255,986 млн. лв., в това число просрочени 63,236 млн. лв. Положителна тенденция за намаляване на общите задължения към 30 юни 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. се наблюдава при: СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ ЕАД, гр. София намаление с 52%, УМБАЛ „Св. Марина Варна“ ЕАД гр. Варна с 13%, МБАЛ-НКБ ЕАД, гр. София с 13%, УСБАЛ по онкология ЕАД гр. София с 10%, СБАЛББ „Св. София“ ЕАД, гр. София с 3%.

В тази група с най-големи задължения към края на първото полугодие са УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив; УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София; УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, гр. София; СБАЛХЗ, гр. София; УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, гр. Варна, сочи справката.

За държавните лечебни заведения с над 51% държавно участие в капитала (АД) размерът на общите задължения е 195,424 млн. лв., в това число просрочени 75,298 млн. лв. Положителна тенденция за намаляване на общите задължения към 30 юни 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. се наблюдава при: МБАЛ „Благоевград“ АД със 17%, МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД, гр. Велико Търново с 19%, МБАЛ „Д-р Т. Венкова“ АД, гр. Габрово - 10%, МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ АД, гр. Монтана - с 12%, УМБАЛ Пловдив АД с 9%, МБАЛ „Св. Анна“ АД, гр. София - с 29%, МБАЛ „Св. Панталеймон“ АД гр. Ямбол с 5%.

В тази група с най-големи задължения към края на полугодието са следните болници:

УМБАЛ „Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Ст. Загора; МБАЛ – Бургас АД; МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград; МБАЛ „Хр. Ботев“ АД, гр. Враца; УМБАЛ „Св. Анна“ АД, гр. София.

За държавните лечебни заведения ЕООД размерът на общите задължения е 5,012 млн. лв., в това число просрочени 2,069 млн. лв. Положителна тенденция за намаляване на общите задължения към 30 юни 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. се наблюдава при: СБДПЛББ РОМАН ЕООД гр. Роман с 84%,СБАЛББ - ТРОЯН ЕООД, гр. Троян с 73%, ДСБДПЛББ ТРЯВНА ЕООД гр. Трявна с 58%, СБАЛББ - ГАБРОВО ЕООД, гр. Габрово с 31%, СБАЛОЗ ЕООД – София област с 31%.

В тази група с най-големи задължения към средата на годината са СБАЛОЗ ЕООД, София област; СБАЛПФЗ ЕООД, София област и СБАЛББ ПЕРНИК ЕООД, гр. Перник.

 

още от Новини от деня