А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

300 специалисти се включиха в IX Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие

14.09.2015 / 13:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Представяме ви интервю с проф. д-р Камен Цачев, председател на Дружеството, като през седмицата ще имате възможност да се запознаете с още отзиви на български и чуждестранни участници във форума.

 

300 специалисти се включиха в IX Национална конференция по клинична лаборатория с международно участиеБългарското дружество по Клинична лаборатория проведе IX Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие в периода 10-12 септември 2015 г., к.к. Боровец. Форумът бе уважен от известни чуждестранни гост-лектори и от около 300 участници. Това разказа пред Здравен навигатор проф. Камен Цачев, председател на Дружеството. Днес ви представяме специално интервю с него, а през седмицата ще имате възможност да се запознаете и с отзивите на част от останалите лектори на събитието, в това число чуждестранни специалисти.
„Навсякъде по света системите за здравеопазване са изправени пред сериозни проблеми и всички държави изпитват нужда да се намерят по-добри и новаторски подходи за лечение и предотвратяване на заболяванията. Хармонизирането на обучението на специалистите по лабораторна медицина и въвеждането на новостите в рутинната практика са един от ключовете за решаване на проблемите на лабораторната медицина в името на благополучието на пациентите и обществото. Научната програма е фокусирана върху тези проблеми. В нея са включени най-съвременните научни и технологически постижения в областта на лабораторната медицина и перспективите за нейното развитие в близките години”, коментира проф. Цачев.
Какво още сподели специалистът пред Здравен навигатор:
300 специалисти се включиха в IX Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие
Проф. Цачев, проведохте 9-та Национална конференция с международно участие. Разкажете малко повече подробности за събитието.
Ние ежегодно провеждаме подобни национални конференции, като през 4-5 години организираме и национални конгреси. По отношение на тази конференция, която проведохме, мога да се похваля с добро присъствие – 300 участници, което означава, че преобладаващата част от представителите на нашата гилдия са тук. Освен това, имаме участие и на 17 фирми, които са водещите в областта и участват със свои фирмени щандове в специализираното фирмено изложение.
Що се касае до научната програма, през тази година откриващата лекция беше изнесена от проф. Олерих. Той е бивш президент на Международната организация на дружествата по патология и лабораторна медицина, в която участват около 60 страни. През месец ноември в Канкун, Мексико, ще се състои поредният конгрес на тази организация, като нашето Дружество е редовен член на въпросната организация; макар за нас самите по-голяма тежест има Международната организация по лабораторна медицина, която проведе европейски конгрес това лято в Париж.
Ако трябва да се върна на лекцията на проф. Олерих, то тя беше много интересна за аудиторията, тъй като той се спря на нови маркери за ранно откриване на отхвърляне на трансплант. Разбираемо, бъдещето е в тази насока, тъй като в повечето случаи тук става въпрос за генетични маркери. Това, което е интересно, както що се отнася до отхвърлянето на транспланта, така и до откриването на тумори, е че се изследват циркулиращи ДНК в серума. Това означава, че тези методи в бъдеще могат да се прилагат и в Клиничната лаборатория, стига да има необходимата за това апаратура. В САЩ например, в големите, централни лаборатории, си има сектор за молекулярна диагностика в Клиничната химия. Тоест, с лекцията на проф. Олерих се показа, че мястото на тези изследвания е в Клиничната лаборатория.
Друга интересна лекция, която бе изнесена от проф. Виланд, засегна факта, че големият проблем сега в Клиничната лаборатория – хормоните и лекарственото мониториране са по-слабо застъпени в рутинната практика на лабораториите, макар хормони да се изследват ежедневно. Навсякъде те се изследват с имунохимични методи. Практиката обаче показва, че тези методи, специално за някои хормони, не са достатъчно надеждни. Тоест, може да се дадат резултати, които не отразяват точно клиничната картина. В този смисъл, проф. Виланд посочи такива примери. За тези хормони, в бъдеще изходът е те да се изследват с течна масспектрометрия. Това е скъп метод, който засега не е пригоден за рутинна работа, защото изследването става бавно. Развитието на лабораторната технология обаче е насочено към създаването на такива апарати, така че в близките години вече ще има такава техника, която ще бъде автоматизирана; с нея ще може да работят и хора, от които не се изисква толкова специална квалификация. По този начин методът ще може да се разпространи рутинно в лабораториите. Това се отнася както за хормоните, така и за лекарственото мониториране.
В програмата на конференцията ни бяхме предвидили един мини-симпозиум с лекция на проф. Райнауер, от най-старата референтна организация в Европа. Тя бе посветена на стандартизирането на гликирания хемоглобин, но за жалост поради здравословен проблем той не успя да присъства.
Друга лекция, на която бих акцентирал, е тази на проф. Танкова, която разгледа клиничното приложение на гликирания хемоглобин и неговото значение. Не мога да пропусна също така презентацията на д-р Генова, която е от нашата Катедра. Тя изнесе доклад за един нов биомаркер за мониториране на диабет; по-скоро за гестационен диабет. Нейната дисертация беше в тази област, като трудът й бе забелязан дори от Academic Press, които издадоха монография на английски. В случая говорим за един нов маркер, който вече е намерил приложение при гестационния диабет, но има известни очаквания в тази насока и по отношение на диабет тип 1 и тип 2.
Интересна лекция беше изнесена и от проф. Паскалева за тропонина. Диагнозата на инфаркта се основава само на изследването на тропонина. Преди време се правеха редица други ензими, а напоследък – само тропонин, в това число високочувствителен тропонин, с който още в първите 1-2 часа може да се постави диагнозата. Тоест, това беше интересна и полезна лекция, с практическа насоченост за колегите.
Д-р Димитрова от „Св. Екатерина” изнесе лекция за новите орални антикоагуланти и начините за тяхното мониториране. За тях се казва, че те нямат необходимост от мониториране, но реално това не е това. Неслучайно и в Париж, на световния конгрес, имаше симпозиум, посветен на темата, на който изрично се посочи, че и те трябва да се мониторират. Това също бе интересна, практически насочена лекция. Бяха представени клинични случаи и се видя, че е необходимо с лабораторно изследване да се уточни дозата на тези лекарства.
Интересна лекция представи и доц. Русева, която се спря на неинвазивни методи за изследване на чернодробната фиброза. Д-р Ирена Иванова от „Иван Рилски” изнесе презентация за значението на медта при Алцхаймер, тъй като това е един важен проблем. Доц. Велизарова представи лекция за хепсидина; основният регулатор на желязната обмяна. Бяха представени и някои други лекции, които третират практически проблеми. Тоест, програмата бе интересна и това направи добро впечатление на участниците. Нещо повече, на предишни конференции въпроси в залата се задаваха основно от академичните кадри, докато сега имахме такива и от хора, които работят в болнични лаборатории.
Петър Колчев, издател
300 специалисти се включиха в IX Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие
От ляво на дясно - проф. Олерих, проф. Цачев и проф. Виланд.
300 специалисти се включиха в IX Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие
.
300 специалисти се включиха в IX Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие
.
300 специалисти се включиха в IX Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие
.
300 специалисти се включиха в IX Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие
Успоредно с конференцията се проведе и специализирано фирмено изложение. Представяне на "Медицинска Техника Инженеринг".
Снимки: Здравен навигатор

 

още от Избор на редактора
още от Клинична лаборатория