А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Ракът на пикочния мехур засяга по-често мъжете

23.04.2014 / 11:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Това отчита доц. д-р Красимир Нейков, началник Урологична Клиника, СБАЛО-София.

 

Ракът на пикочния мехур засяга по-често мъжетеДоц. Нейков, сериозен проблем ли е ракът на пикочния мехур у нас? Какво сочат данните за останалите страни в ЕС?

Като всеки карцином и този на пикочният мехур е сериозен здравен проблем, тъй като при неадекватна диагноза и лечение се достига до смъртен изход. По-често боледуват мъжете в сравнение с жените, като съотношението е 3-4/1. Основен фактор тук е тютюнопушенето, тъй като знаем, че пушачите в по-големия си процент са мъже. На този рисков фактор се дължат почти 50% от случаите и затова се счита, че карцинома на пикочният мехур е заболяване с голям социален отзвук. Освен това професиите, свързани с по-чести рискови фактори от околната среда и производството се упражняват от мъже. Такива производства има в петролната, бояджийската и металургичната промишленост, където основни рискови фактори са полицикличните ароматни хидрокарбонати, ароматните амини и хлорираните хидрокарбони. Йонизиращата радиация също е добре известен рисков фактор. Най-простият пример е появата на вторични карциноми на пикочния мехур след проведено облъчване на малкия таз при злокачествени гинекологични заболявания, както и такива на ректума при мъже и жени. Шистозомиазата като паразитно заболяване е рисков фактор за поява на сквамозен карцином на пикочния мехур в други части на света, извън Европа. По данни на Националния раков регистър в страната новите случаи са в границите на 1200-1500 случая годишно.

Заболяването е на 7-мо място по честота при мъжете в световен мащаб и на 17-то при жените. Относително „добра” новина е фактът, че новопоявилите се случаи са в около 75% от случаите такива, които засягат повърхностните слоеве на пикочния мехур, когато и възможността за излекуване е по-благоприятна. Всяка година новите случаи са 110 000 мъже и 70 000 жени в световен мащаб, като 38 000 са смъртните случаи за Европа и 17 000 - за САЩ. Все пак трябва да се има предвид, че последните случаи са във връзка с общия брой болни и от предишни години, като тук се включват не само новите, но и тези от предишни години, при които вече е приложено някакъв вид лечение. По данни на Глобокан за Европа (2010 г.), по отношение на честотата и смъртността от рак на пикочният мехур сме на 18-то място при мъжете и на 15-то място при жените. По отношение на стандартизираната заболеваемост в световен мащаб, като държава от Централна и Източна Европа сме на 5-то място при мъжете и на 7-мо при жените. Все повече доказателства се появяват за наличие на генетична предиспозиция и наследственост. Понастоящем се счита (отразено и в препоръките на Европейската Урологична Асоциация, 2013), че риска от рак на пикочния мехур е завишен около 2 пъти при доказано заболяване на родственик от първа линия – баща или майка. Диетата и употребата на някои храни е недоказан рисков фактор, както и наличието на арсен във водата. Повишаването на диурезата чрез пиене на повече течности е полезен навик, като се има в предвид, че някои от дразнещите уротела вещества постъпват с организма през устата и се излъчват през урината. Логично в тези случаи е да се разрежда тяхната концентрация.

Ракът на пикочния мехур засяга по-често мъжете

Как се диагностира ракът преди да се стигне до неговото хирургично лечение?

Диагностиката на това заболяване е свързана с неинвазивни и инвазивни методи. Често в клиничната практика се наблюдават новооткрити случаи при случаен профилактичен преглед какъвто е този с ултразвук. Това показва, че има случаи на карцином на пикочния мехур, които се проявяват и без наличие на кръв в урината. На второ място идват инвазивните методи, които са ендоскопски и рентгенови. Основен сред тях е цистоскопията, чрез която се оглеждат долните пикочни пътища – пикочен канал и пикочен мехур и диагнозата се потвърждава на 100% с много малки изключения, дори и без вземане на биопсично изследване. Следва хоспитализиране в специализирана клиника, като под анестезия се извършва биопсично изследване на променените зони в пикочния мехур и патологично потвърждение за наличието на ракови клетки. Извършването на трансуретрална резекция е един от основните стадиращи лечебни и диагностични ендоскопски методи. При наличие на доказано с хистологични методи на изследване заболяване, може да се наложи да се установи и разпространението на заболяването извън пикочния мехур. Това на практика става чрез контрастиране на пикочната система и изследване чрез скенер или ядреномагнитен резонанс. При съмнение за разпространение на заболяването в костите е уместно да се направи и костна сцинтиграфия. Така се получава цялостна картина за развитието на карциномния процес – от хистологичния вид до степента на разпространение не само в стената на пикочния мехур, но и около него и прилежащите тазови лимфни възли. При правилно определени критерии, се препоръчва и правилното лечение.

Какъв е терапевтичният подход при установяване на пациент със злокачествено заболяване на пикочния мехур например във Вашата клиника?

В ежедневната си работа, която включва диагноза и лечение на карцинома на пикочния мехур се придържаме към добрата клинична практика според препоръките на големите европейски и световни организации като Европейската Асоциация по Урология, Американската Урологична Асоциация, някои противоракови организации, които също публикуват свои препоръки за диагноза, лечение и проследяване на пациенти с рак на пикочния мехур. Голям опит придобива клиниката и от посещения на конгреси и симпозиуми по света, третиращи конкретен онкологичен проблем. Ежедневният обмен на информация по интернет, връзка и кореспонденция с други сродни клиники по света допринася за изясняване на детайли в диагностиката и лечението. Клиниката работи по КП №70, според която на хоспитализация подлежат пациенти с първично установено или вече доказано, рецидивно заболяване за рак на пикочния мехур. След приемането на болния и след попълване на необходимата документация най-често извършваме трансуретрална резекция за диагноза и стадиране на заболяването. Много важен момент в нашата работа е вземането на достатъчно материал за хистологично изследване. Местата, откъдето се взема този материал са две:

1. От повърхността на тумора;

2. От основата на тумора.

Изрязването на видимата част на тумора, т.е. тази, която расте в кухината на пикочният мехур не е проблем за нас като оператори. Не представлява проблем и осигуряването на достатъчно по обем тъкан от ложето на тумора - т.е. мястото, откъдето той е получавал кръвоснабдяване. Това е много съществен момент за екзактно стадиране, тъй като от тази проба (втора за нас, в отделно шишенце) стадираме заболяването като първи или втори стадий. Длъжен съм да подчертая важността на това стадиране, тъй като и последвалото лечение се различава значително. Например, ако заболяването е точно определено като в стадий Т1N0M0 се препоръчва интравезикална терапия с противотуморни лекарства, включително имунотерапия с противотуберкулозна ваксина. При доказване на заболяване в стадий T2-Т4N0M0 е грешка да се препоръчват инстилации на лекарства в пикочния мехур, а е необходимо да се предприеме радикално оперативно лечение. При отказ от такова се препоръчва химио- и лъчелечение, най-често в комбинация. След проведено лечение, определено от комисия специалисти – т.нар. Онкокомитет, пациентът преминава на режим „Наблюдение”, при който се следи хода на заболяването.

Естествено има и излекуване на тумора, но са чести и рецидивите, които изискват преразглеждане и съответно лечение. Клиниката разполага с необходимата апаратура и зала за ендоскопски оперативни интервенции, както и разполага с възможност за приложение на противотуморни лекарства по клинична процедура за намаляване риска от рецидиви.

Цялото интервю с доц. Нейков ще бъде публикувано в списание „Здравен Навигатор-Онкология

Мария Радмилова

 

още от Интервюта
още от Онкология
още от Урология