А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Работете, следвайки и европейските тенденции

30.10.2018 / 15:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Това препоръча проф. Jaap Bonjer, президент на European Association for Endoscopic Surgery and other Interventional Techniques.

 

Работете, следвайки и европейските тенденции

Проф. Bonjer, Вие изнесохте откриващата, ключова лекция на конгреса на Българско хирургическо дружество. На какво акцентирахте във Вашата презентация?

Моята лекция бе на тема „Нов начин на учене: цифровата хирургична учебна програма“. Обучението на хирурзите е труден процес, който продължава много години. Освен това, инвестицията никак не е малка; разходите са около 1-2 млн. евро. Т.е. говорим за много дълъг период от време и сериозни финансови разходи. Говорейки за проблемите и финансирането на здравните системи, се стига до извода, че те трябва да се оптимизират по възможно най-добрия начин. В същото време има определени показатели, които трябва да се покриват – а именно, че на определен брой население трябва да има определен брой специалисти, които да се грижат за здравето им и да ги обслужват. Като цяло обаче има дефицит на хирурзи, а както вече отбелязах – тях ги обучаваме дълго и ни струват скъпо като цяло. И това, което трябва да направим в този случай е да потърсим своеобразно спасение в дигиталните технологии и възможностите, които те предоставят. По този начин бихме могли да изградим съвсем нов начин на обучение на тези специалисти и да минимизираме и разходите.

Сега хирурзите се обучават от други, по-зрели специалисти, придобиват знания и умения в клиничната практика. Възможностите, които дават дигиталните технологии могат да оптимизират този процес. Те могат да работят във виртуална реалност, да тренират уменията си в интерактивна среда и по този начин да се обучават ефективно.

Какво е необходимо да се предприеме като мерки, като промяна на европейско ниво, за да може това да се реализира в практиката?

Преди всичко трябва да ориентираме обучението на хирурзите чрез друг, по-съвременен подход. В Холандия се опитваме да предприемем мерки в тази насока – бъдещите хирурзи да се обучават и да обогатяват познанията си в дигитална среда. Разработва се например софтуер, който да разпознава анатомичните специфики, което би улеснило тези специалисти при обучението им и пр. По този начин бъдещите хирурзи са улеснени във взимането на решения относно извършването на една или друга интервенция, хода на протичането й и т.н. Мисли се също и по въпроса как трябва да се процедира в постоперативния период с пациентите. Т.е. използват се всички възможни дигитални опции, като по този начин процесът по обучение става значително по-евтин.

Оглавявате European Association for Endoscopic Surgery and other Interventional Techniques. Какви новини може да ни съобщите оттам?

Най-големите новини така да се каже са в областта на роботизираната хирургия. Има няколко компании, които развиват нови, по-съвременни роботи за работа в хирургията.

Това е съвременната, модерната хирургия; машините работят, направлявани от умелите ръце на хирурзите.

Какво послание бихте отправили към хирурзите в България?

Преди всичко искам да ги поздравя за провеждането на конгреса. Според мен събитието бе много сполучливо, а презентациите, които се изнесоха – на ниво.

Що се отнася до посланието ми, то бих им казал – работете заедно в България, но работете, следвайки и европейските тенденции в областта на хирургията. Всички вече сме интерактивно свързани и трябва да се стремим да правим най-доброто за пациентите си.

Снимка: Здравен навигатор-Хирургия

 

още от Интервюта