А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Днес се провежда същинската част на XXVII Национална конференция по неврохирургия

12.10.2018 / 17:17 - surgery.bg
 
 Facebook

Форумът бе открит от проф. Марин Маринов, който оглавява Дружеството до Общото събрание тази вечер.

 

Днес се провежда същинската част на XXVII Национална конференция по неврохирургия

Двете нови кандидатура за председател на Българското дружество по неврохирургия са проф. Николай Габровски и доц. Васил Каракостов. Очаква се тази вечер, след края на работните заседания да се проведе Общото събрание на организацията и да бъде избран новият председател.

XXVII Национална конференция по неврохирургия се провежда от 11 до 13 октомври в София, като включва няколко ключови сесии с доклади и постери.

Днес се провежда същинската част на XXVII Национална конференция по неврохирургия

Сред темите, които се представят са: Ендоскопска ендоназална хирургия на селарна и параселарна област - реалност и иновации; Миниинвазивна латерална орбитотомия и птерион-базирана краниотомия за интракраниална туморна и съдова патология. Начален клиничен опит; Транспетрозни достъпи при процеси, ангажиращи черепната основа; Хирургично и/или радиохирургично лечение при пациенти с тумори на понто-церебеларния ъгъл; Рецидиви при дискови хернии - анализ и превенция; Минимално инвазивни техники за стабилизация на торакалния и лумбален гръбнак (5-годишен опит); Перкутанен транспедикуларен лаваж на дисковото пространство при пиогенен спондилодисцит; Остеопоротични вертебрални компресионни фрактури - кифопластика или вертебропластика и др.

През следващата седмица очаквайте коментари с някои от участниците в конференцията, както и интервю с новия председател на Българското дружество по неврохирургия.

Мария Радмилова

Днес се провежда същинската част на XXVII Национална конференция по неврохирургия

.

Днес се провежда същинската част на XXVII Национална конференция по неврохирургия

.

Днес се провежда същинската част на XXVII Национална конференция по неврохирургия

.

Днес се провежда същинската част на XXVII Национална конференция по неврохирургия


Снимки: Здравен навигатор-Хирургия

 

още от Избор на редактора
още от Неврохирургия