А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

МУ-Пловдив получи две престижни награди

23.03.2018 / 15:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Това се случи в рамките на конкурса „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа за 2017 година”.

 

МУ-Пловдив получи две престижни наградиПобедителите във всяка категория бяха оценени и определени от специално сформирана комисия, включваща представители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, организации на работодателите, организации на работниците.
Високата оценка на журито – първо място в категорията по икономическа дейност, беше дадена за цялостната политика на висшето ръководство на МУ-Пловдив. Високото отличие е доказателство, че административно-нормативните регламенти и препоръки се реализират в действия не само от страна на ръководството, но и с активното участие на всички работещи и студенти. Наградата за първо място – статуетка, символ на конкурса и официална грамота бе връчена на проф. д-р Стефан Сивков – зам.-ректор по „Качество и акредитация”.
В категорията за инвестиции МУ-Пловдив зае второ място.
Двете отличия за Медицински университет-Пловдив бяха дадени за устойчивите постижения в областта на безопасността и здравето при работа в изпълнение на следните отговорности: интегриране на дейността по осигуряване на здравословни условия на труд във всички дейности на Университета, поставяне и постигане на високи цели, в съответствие със законовите изисквания и принципа на превантивността; осигуряване на адекватни ресурси за осъществяване на целите на политиката.
Ползотворно, в атмосфера на сътрудничество и толерантност, съвместните усилия на всички дават своите резултати. Вече шеста поредна година в МУ-Пловдив няма регистрирани трудови злополуки, професионални болести и инциденти при работа.

 

още от Новини от деня