А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Отзиви от ХХ Национална годишна конференция на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участие

18.10.2016 / 18:00 - surgery.bg
 
 Facebook

Форумът се проведе от 13 до 16 октомври в к. к. „Пампорово”.

 

Отзиви от ХХ Национална годишна конференция на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участиеЗдравен навигатор ви представя с какви впечатления от събитието останаха част от ключовите участници в него.

Освен това, ще имате възможност да прочетете и подробности от сателитния симпозиум на фармацевтична компания Servier, който се състоя по време на конференцията.

В рамките на няколко дни специалистите в областта коментираха теми като: Реваскуларизация при патология на артерии на горен крайник; Флебология; Реваскуларизация при патология на инфраингвинални артерии; Реваскуларизация при патология на аортоилиачен сегмент и др.

„За първи път научната програма бе разделена не по терапевтичен подход, а по съдови територии. Така, говорейки за патологията в дадена област, имахме възможност да сравняваме и избираме най-подходящите методи за лечение според клиничните случаи и в същото време да дискутираме комбинирането им. Горд съм от факта, че продължи да нараства броят на презентациите, които касаят съвременните и авангардни хирургични техники. Тази година повече от половината презентации представят приложението на ендоваскуларни и хибридни методи”. Това отбеляза проф. Васил Червенков, председател на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология (БНДСЕХА).

Проф. В. Червенков, председател на БНДСЕХА

Отзиви от ХХ Национална годишна конференция на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участие

Проф. Червенков, кои бяха най-интересните топици по време на ХХ-та национална конференция с международно участие, която проведохте? Колко участници се включиха във форума?

С огромно задоволство искам да подчертая, че конференцията на БНДСЕХА премина успешно, при много отговорно, активно и професионално участие на делегатите. Събитието премина под знака на изключително интензивна научна програма в два пълни дни на представяне на новостите в съдовата хирургия и ангиологията, утвърдените златни стандарти и редица клинични случаи от водещите съдови единици в страната.

Иновативните подходи при менажирането на сложни клинични случаи, пренасянето на наша почва на авангардни похвати от световната практика – върху това бих искал да акцентирам като същина и цел на форума.

За първи път тази година научната ни програма бе разделена не по терапевтичен подход, а по съдови територии. Така, имахме оптимизирана възможност да дискутираме, сравняваме и избираме най-подходящите методи за лечение според клиничните случаи, както и комбинирането на различни подходи. Отчитам и факта, че и тази година продължи да нараства броят на презентациите, представящи съвременните ендоваскуларни и хибридни хирургични техники. Тази година те съставляваха повече от половината от научната програма.

Нова съдова територия, в която беше споделен практически опит, е вътресъдовото лечение на венозни състояния. В бъдеще е вероятно това да бъде друга насока на внимание на специалистите, занимаващи се с венозна съдова патология.

Една от най-интересните презентации беше на проф. Готфрид Момерц, който сподели опит в ендоваскуларното лечение на абдоминални аортни аневризми. Тази технология за жалост все още не е широко достъпна в България. Беше интересно за колегите да научат и дискутират с международния гост детайли от тази авангардна технология, касаеща в частност юкстареналните аневризми.

На конференцията присъстваха 230 души, от които 30 професионалисти по здравни грижи. Тук е моментът да подчертая, че сестринската секция към дружеството предизвика интерес дори и от външни за обичайните единици участници.

Проф. М. Станкев

Отзиви от ХХ Национална годишна конференция на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участие

Темите, които се разискваха на нашата национална конференция бяха доста, като бяха свързани с развитието и новостите в съдовата хирургия и ангиологията. Бяха обхванати съвременни теми, значими топици, касаещи много важни области в съвременното лечение на съдовите заболявания.

В част от сесиите се акцентира върху ендоваскуларното лечение в съдовата хирургия, което напредва все повече. Оперативното лечение започва постепенно да изостава на втори план, което е добре и за пациентите, защото една операция е значително по-травмираща от една интервенционална процедура. Разбира се, има място както за едните, така и за другите интервенции, но съвременните тенденции са да превалира ендоваскуларната хирургия.

В областта на терапията на ангиологията имаше възможност да се проследи един много интересен симпозиум, където се сравняват различните видове нови орални антикоагуланти. Досега неудобството в лечението с тези антикоагуланти беше това, че трябваше да се дозират, съобразно протромбинов индекс и да се взима кръв през определен период от време. Това сега вече не се налага, има все по-малко усложнения, все по-малко епизоди на кървене, така че това е съвременното лечение. Разбира се, по време на конференцията бяха разгледани и много други топици – различните видове лечения по съдовите русла, новото лечение на абдоминалните аневризми без операция, а със стентиране на абдоминалната аорта и на големите съдове на аортната дъга.

Проф. К. Гиров

Отзиви от ХХ Национална годишна конференция на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участие

През тази година научната програма бе структурирана по малко по-различен принцип. Тя бе направена по отделни анатомични нива на съдовете и техните увреди, ако мога така да се изразя. Това разделение е условно, тъй като отново имахме секция флебология, артериални заболявания и пр. Смятам, че като цяло конференцията бе успешна.

Отзиви от ХХ Национална годишна конференция на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участие

.

Отзиви от ХХ Национална годишна конференция на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участие

.

Отзиви от ХХ Национална годишна конференция на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участие

.

Отзиви от ХХ Национална годишна конференция на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участие

.

Отзиви от ХХ Национална годишна конференция на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участие

.

Отзиви от ХХ Национална годишна конференция на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участие

.

Отзиви от ХХ Национална годишна конференция на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участие

.

Отзиви от ХХ Национална годишна конференция на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участие

.

Отзиви от ХХ Национална годишна конференция на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участие

.

Отзиви от ХХ Национална годишна конференция на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участие

.

Отзиви от ХХ Национална годишна конференция на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участие

.

Отзиви от ХХ Национална годишна конференция на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участие

.

Отзиви от ХХ Национална годишна конференция на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участие

.

Отзиви от ХХ Национална годишна конференция на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология с международно участие

Снимки: Здравен навигатор-Хирургия 

още от Избор на редактора
още от Сърдечна