А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Отзиви от ХV-ти Международен конгрес по колоректална хирургия

12.10.2017 / 09:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Проф. Красимир Иванов: "Св. Марина" е европейското лице на българското болнично здравеопазване".

 

Отзиви от ХV-ти Международен конгрес по колоректална хирургия

Традиционният ХV-ти Международен конгрес по колоректална хирургия се проведе между 5-ти и 8-ми октомври в к.к. Златни пясъци, като събра водещи хирурзи от България и Европа.

Организатори на събитието са Клиника по колопроктология към Катедрата по обща и оперативна хирургия, Медицински университет – Варна и Българско хирургическо дружество: Съюз на учените в България.

Водещи теми бяха:
• Злокачествени заболявания на колона, ректума и ануса
• Възпалителни заболявания на дебелото черво
• Функционални нарушения на колона, ректума и ануса
• Хирургия при чернодробни метастази от колоректален
карцином
• Иновации в колопроктологията
• Стволови клетки при онкогенеза на колоректален рак

Ето какво сподели пред "Здравен навигатор проф. д-р Красимир Иванов - председател на конгреса:

Отзиви от ХV-ти Международен конгрес по колоректална хирургия

Проф. Иванов, бихте ли коментирали заложената тематика по време на ХV Международен конгрес по колоректална хирургия?
Темите по време на събитието са многостранни и обединени в две основни групи. Първата е в сферата на колоректалния карцином - социалнозначимо заболяване с нарастваща честота, което бе основният акцент в програмата.
Втората тематична група - доброкачествени, възпалителни и функционални заболявания на колона, ануса и ректума, също има голямо социално значение и за съжаление не се обръща достатъчно внимание на тази патология. Все още липсват утвърдени стандартни процедури за лечение на тези заболявания и, както стана ясно по време на дискусията ни, не съществува единно мнение относно най-ефикасната оперативна техника.

Какви бяха основните заключения от сесията по лапароскопска хирургия на колона и ректума, на която бяхте модератор?
Симпозиумът има история, датираща от 1985 година, и ние, българските хирурзи, вече имаме самочувствие, тъй като в доста болници разполагаме с доста добра база и отлично подготвени кадри. Мога смело да заявя, че по нищо не отстъпваме на водещи клиники в Европа.
Специално университетската болница "Св. Марина" във Варна понастоящем е европейското лице на българското болнично здравеопазване, тъй като там е концентриран огромен диагностичен и терапевтичен потенциал. Какво имам предвид? Модерна база, наличие на 2 ангиографа, 2 магнитни резонанса, модерни патоанатомия, молекулярна биология и генетика, най-съвременния в България лъчетерапевтичен център с 3 линейни ускорителя, единият от които е с възможност за радиохирургия, лапароскопско, лазерно и ултразвуково оборудване във всички хирургични зали и т.н.
Всичко това ни позволява да провеждаме напълно комплексно лечение на нашите пациенти, с което малко болници в Европа могат да се похвалят.
От изнесените доклади става ясно, че в почти всички центрове в България вече се прилага лапароскопска хирургия на дебело и право черво. Докато преди няколко конференции беше актуален дебатът дали въобще да се извършват лапароскопски техники при онкологични заболявания, днес тази тема не е на дневен ред.
Въпросите, които си задаваме днес - как най-ефективно да се извърши процедурата, какви техники да се приложат, при какви индикации да се предприеме. Убеден съм, че това е бъдещето.
Има обаче сфера, в която изоставаме, и това е роботизираната хирургия. И моята лична амбиция, и на Медицински университет - Варна, и на болница "Св. Марина" е това да се промени. Колегите от чужбина изнесоха ценни доклади за предимствата на този тип хирургия.
В рамките на 2-3 години планираме във Варна да разполагаме с робот, който да използваме за лапароскопска роботизирана хирургия основно на дебелото черво, хранопровода, панкреаса и абдоминалната област. Това е нещо, което в България не е налично, и ще се радваме да не бъдем оставени сами да търсим възможности за закупуване на апаратурата и подготовката на кадрите. Надяваме се да срещнем подкрепа от държавата, защото по този начин ние решаваме проблем на хората, а именно хората са крайна цел на всяка политика.

Кои са ключовите чуждестранни лектори?
Хирурзите сме чувствителни по отношение на качеството на материалите, които се представят, и самият факт, че залата бе пълна през цялото време говори, че колегите бяха живо заинтересовани от представеното.
Представени бяха водещи екипи от Германия, Австрия и Италия със специалисти със световно реноме. Станахме свидетели на последните достижения в различните сфери и осъзнахме нещо прекрасно - нивото в България по нищо не отстъпва на водещите европейски клиники. Получих поздравления от много колеги за организацията на форума, за избора на тематика и поканените лектори.

Отзиви от ХV-ти Международен конгрес по колоректална хирургия

Снимки: Здравен навигатор-Хирургия

 

още от Избор на редактора
още от Гастроентерология