А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Отзиви от конгреса по гръдна, сърдечна и съдова хирургия

25.05.2015 / 15:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Шестото издание на форума се проведе от 14 до 16 май в Сандански, както вече ви информирахме.

 

Отзиви от конгреса по гръдна, сърдечна и съдова хирургияВ рамките на няколко дни, специалистите коментираха теми като: Видеоасистирана гръдна хирургия (бял дроб и плевра, хранопровод, медиастинум); Хирургия на медиастинума; Реконструктивна хирургия на гръдната стена; Лечение на вродени сърдечни малформации при деца и възрастни; Клапна хирургия и др.
През миналата седмица имахте възможност да се запознаете с първите коментари от събитието. Днес ви представяме още отзиви:
Д-р Денчев
Отзиви от конгреса по гръдна, сърдечна и съдова хирургия
Д-р Денчев, една от встъпителните лекции на VI-я конгрес по гръдна, сърдечна и сърдечна хирургия беше ваша.
Говорихме за много сериозна хирургия. Докладът, който изнесох бе на тема „Реоперация в аорто-илиачен сегмент с едноетапни и дистални пролонгации”. Реоперативните интервенции във всяка една анатомична област са много сложен за разрешаване проблем; там, където преди това е било работено след това отново да се реваскуларизира. В случая става въпрос за абдоминална аорта и долни крайници, с всички рискове, произтичащи от това. Интервенцията е тежка и много малко хора в България се занимаваме с нея; в световен мащаб специалистите, които я извършват са може би малко повече. Така или иначе, става въпрос за тежки болни, най-често с асоциирана коронарна и друга патология и представляват огромен риск и предизвикателство за всеки хирург, който се ангажира с тяхното хирургично реоперативно лечение.
На настоящия конгрес аз представих четири случая, но общо в МБАЛ „Дева Мария”-Бургас, откакто работя там, имаме 15 такива случая специално в тази област. Аз съм работил 10 години съдова хирургия във варненската Университетска болница „Св. Марина”, като там работихме още по-интензивно такава хирургия, която пак повтарям е рискова, защото тези болни са много голямо предизвикателство и резултатите не винаги са позитивни от тяхното реоперативно лечение.
Д-р Мануилов
Отзиви от конгреса по гръдна, сърдечна и съдова хирургия
Д-р Мануилов, изнесохте интересен доклад на тема „Превенция на раневи инфекции в Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина” във Варна”.
Основният проблем е, че инфекцията на раната след кардиохирургия е един огромен проблем за работещия в тази сфера, дотолкова доколкото почти всеки десети пациент претърпява кардиохирургична операция и е изложен на риск от възникване на постоперативна ранева инфекция. Тези раневи инфекции, във връзка с обикновено влошеното здравословно състояние на пациента преди самата операция, във връзка с тежката оперативна интервенция, могат да доведат до риск от фатален изход за болния. Нашата цел е не само да лекуваме тези рани, но и да се опитваме да ги избегнем чрез превенция на раневите инфекции, а тази превенция може да бъде осъществена след като ние добре познаваме рисковите фактори и вземем съответните превантивни мерки още предоперативно. По този начин имаме шанс да се надяваме, че тези хора няма да направят инфекция, която освен до едно банално възпаление, което може да бъде излекувано от порядъка на 2-3 дни, може да доведе до сериозни усложнения като остеомиелит на гръдната кост, при който обикновено гръдната кост се губи; може да доведе до медиастинит, изразен по различен начин. Това са все усложнения, които в голям процент от случаите могат да доведат до фатален край. Според световните източници, това са между 9,8 и 14%, а някои автори дори споменават за 24%. Тоест, всеки четвърти пациент, развил това усложнение, може да загине. От тази гледна точка ние се опитваме да въведем един протокол, който е доказан в световен мащаб. С него се опитваме да предотвратим възникването на тази инфекция. Въвели сме го от началото на 2014 г., като това доведе до около 60% намаление на раневите инфекции в Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Марина”.
На този конгрес искахме да споделим нашия опит, защото смятаме, че това ще е полезно за всички отделения по кардиохирургия, които се занимават с този проблем, във връзка с мащабността и неприятното чувство след една блестящо проведена кардиохирургична операция, да се появи това усложнение.
Коментирали ли сте с ваши колеги от други клиники в страната какъв е делът на инфекциите при тях?
Мога да кажа, че контактуваме с доста колеги от кардиохирургичните клиники в България, а и не само в България. За съжаление, този проблем стои пред всички и общо взето навсякъде се взимат някакви мерки за превенция. Смятаме обаче, че този протокол, който ние въведохме в нашата Клиника по кардиохирургия, би могъл да бъде полезен на всички. Този протокол е въведен в Швейцария, в няколко клиники в Русия, е довел до 0% усложнения на оперативните рани, което смятам, че е блестящ резултат. Ако ние успеем да се доближим до този резултат, това означава да бъдат спасени много човешки животи.
Д-р Минчев
Отзиви от конгреса по гръдна, сърдечна и съдова хирургия
Д-р Минчев, имахте три доста интересни доклада по време на конгреса по гръдна, сърдечна и съдова хирургия.
Един от акцентите бих казал, че бе поставен върху разширените белодробни операции и резекции, с реконструктивни операции на трахеята и съдовете от сърцето; ендотрахеалното стентиране при пациенти с малигнени трахеоезофагеални фистули и миниинвазивно ендоскопско лечение на невриноми и също така – разширени, комбинирани операции за тези тумори.
Имаше немалко въпроси към вас, като самият вие споменахте някои интересни факти около биопсиите.
Тези интересни факти относно биопсиите се дължат на 25-годишния ми опит като хирург. Няма на 100% истина в биопсиите и не бива да се предоверяваме. Винаги трябва да правим проверки, да съпоставяме с клиничните данни от историята и анамнезата на пациента, да разглеждаме развитието на всеки тумор, анамнезата му и т.н. Тоест, не винаги един тумор, който е определен като злокачествен и има еволюция от десет години, следва да бъде определен отново като злокачествен.
Отзиви от конгреса по гръдна, сърдечна и съдова хирургия
(Д-р Минчев заедно с проф. Червенков - от ляво на дясно)
Петър Колчев, издател
Отзиви от конгреса по гръдна, сърдечна и съдова хирургия
.
Отзиви от конгреса по гръдна, сърдечна и съдова хирургия
.
Отзиви от конгреса по гръдна, сърдечна и съдова хирургия
Снимки: Surgery

 

още от Избор на редактора
още от Сърдечна