А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Отзиви на известни чуждестранни и български специалисти от IX Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие

17.09.2015 / 13:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Форумът, който се проведе в края на миналата седмица бе уважен от повече от 300 участници.

 

Както вече ви информирахме, Българското дружество по Клинична лаборатория проведе IX Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие. Тя се състоя в периода 10-12 септември 2015 г., к.к. Боровец.
Форумът бе уважен от известни чуждестранни гост-лектори и от около 300 участници. Това разказа пред Здравен навигатор проф. Камен Цачев, председател на Дружеството. Вече имахте възможност да прочетете специалното ни интервю с него, а днес ви представяме още отзиви на ключови участници в събитието.
Отзиви на известни чуждестранни и български специалисти от IX Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие
(От ляво на дясно - проф. Олерих, проф. Цачев, проф. Виланд)
Проф. Олерих
Мога да кажа, че съм много приятно впечатлен от начина, по който бе организирана конференцията. Според мен е много важно да се дискутира бъдещото развитие в областта на Клиничната лаборатория. Това от една страна. А от друга – да се коментират и чисто практическите аспекти в тази дисциплина; т.е. нещата, които могат да се приложат в ежедневната практика на специалистите.
Самият аз имах възможност да изнеса лекция пред аудиторията, посветена на бъдещето на Клиничната лаборатория и молекулярната патология. Немалка част от тези методи все още не могат да бъдат определени като рутинни, но те ще се превърнат в такива в съвсем близко бъдеще. Говорихме малко повече за новите маркери за ранно откриване на отхвърляне на трансплант и за откриването на тумори при злокачествените заболявания. Бъдещето е в тази посока, тъй като в повечето случаи става въпрос за генетични маркери.
Можем да говорим за няколко предизвикателства в областта на Клиничната лаборатория. Дисциплината продължава да се развива, при това доста динамично; интензивно се работи по нови проучвания и разработки. Говорим за иновативни проучвания, за проучвания, базирани на медицината на доказателствата и пр. В този смисъл трябва да обърнем внимание и на държавниците, че това е област, чието развитие следва да се стимулира. България например трябва да инвестира в новите технологии и възможности в областта на Клиничната лаборатория. Това няма как да се случи във всяка една от лабораториите, но е резонно да има такива високотехнологични звена.
Ако трябва да се обърна с някакво послание към колегите ми в България, то бих им казал – бъдете оптимисти и активно участвайте в процесите, които ще спомогнат благото на пациентите и развитието на персонализираната медицина.
Проф. Виланд
Лекцията, която аз изнесох пред участниците в Конференцията бе посветена на изследването на хормоните в ендокринологията и лекарственото мониториране в рутинната практика на лабораториите. Практиката сочи, че имунохимичните методи, специално за някои хормони, не са достатъчно надеждни, което означава, че може да се получат резултати, които не отразяват точно клиничната картина. В този смисъл, по отношение на тези хормони, бъдещето е в това те да се изследват с течна масспектрометрия. Това е скъп метод, който засега не е пригоден за рутинна работа, защото изследването става бавно. Развитието на лабораторната технология обаче е насочено към създаването на такива апарати, така че в близките години вече ще има такава техника, която ще бъде автоматизирана и с нея ще може да се работи лесно и ефективно.
Това, което бих препоръчал на колегите ми от България е да се стремят максимално да развиват уменията си и да ги надграждат, успявайки да съчетават това с внедряването и на новите технологии.
Проф. Свинаров
Тази конференция за пореден път показа, че ежегодното събиране на лабораторните лекари и специалисти в областта на лабораторната медицина, е изключително важно по две направления – както образователно, така и научно. Тези срещи помагат не само за сплотяване на лабораторната гилдия, а са съществени и за опресняване на знанията, за разбиране на новите хоризонти и предизвикателства в областта. В този смисъл, откриващата лекция на проф. Олерих направи изключително впечатление и това не е изненадващо като се има предвид кой е той; един от най-влиятелните учени в областта на Лабораторната медицина в света; с много широка биография, от която ще маркирам само няколко момента – председател на Германското дружество по Лабораторна медицина и по Клинична лаборатория, председател на Асоциацията по лекарствен мониторинг и клинична токсикология; той е един от 22-мата членове-съучредители на Асоциацията; председател на Световната асоциация на дружеството по патология и лабораторна медицина и пр.
Лекцията на проф. Олерих действително притаи дъха на аудиторията и показа утрешния ден, както на изследователската, така и на практическата Лабораторна медицина. Изрично се демонстрира, че молекулната диагностика и новите технологии, са не просто утрешният ден, а настоящето към което трябва да се ориентираме – не само, за да просъществува успешно нашата специалност на клинично равнище, но и да успее да изпълни предизвикателствата пред клиничната и изследователската медицина.
Лекциите на българските участници в конференцията също бяха една много полезна, обединяваща, образователна информация. Тяхното възпитателно и информиращо значение отново изигра съществена положителна роля.
Специално бих искал да откроя и лекцията на проф. Виланд, който изключително задълбочено, много балансирано, критично и позитивно, представи всички преимущества и недостатъци на имунологичните методи за изследване на лекарства и хормони, както и на някои други показатели. Той разкри възможностите за тяхното утрешно приложение, с всичките им ограничения и предимства, отчитайки на какви други технологии трябва да разчитаме там където е необходимо.
Петър Колчев, издател
Отзиви на известни чуждестранни и български специалисти от IX Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие
Лекция на проф. Виланд.
Отзиви на известни чуждестранни и български специалисти от IX Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие
.
Отзиви на известни чуждестранни и български специалисти от IX Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие
.
Отзиви на известни чуждестранни и български специалисти от IX Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие
Презентация на доц. Русева.
Отзиви на известни чуждестранни и български специалисти от IX Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие
.
Отзиви на известни чуждестранни и български специалисти от IX Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие

Снимки: Здравен навигатор

 

още от Клинична лаборатория
още от Избор на редактора