А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Още отзиви от 7-ми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

14.04.2016 / 11:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Представиха съвременните тенденции при лечението на урологичните заболявания.

 

Още отзиви от 7-ми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”Както вече ви информирахме, ежегодната научна проява се организира от Военномедицинска академия (ВМА), Катедрата по Урология и Нефрология на ВМА, Секцията по Уролитиаза (EULIS) на Европейската Асоциация по Урология (EAU), South-Eastern Group for Urolithiasis Research (SEGUR) и Българско дружество по Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия. Научната програма представя съвременните тенденции в ендоурологията и минимално инвазивната хирургия при диагностиката и лечението на урологичните заболявания.

Научно-практическата програма включва state-of-the-art лекции от водещи европейски преподаватели, “Live surgery” сесии, “Hands-on-training” сесии, модерирана постерна и видео сесия, дискусия на клинични случаи.

Здравен навигатор ви представя поредни коментари от събитието:

Проф. О. Савов

Още отзиви от 7-ми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

Излекуването на рака на простатата, който е на второ място по смъртност в България и на първо място в световен мащаб, постигна невероятни „скокове” през последните години. Видяхме лекции за роботизираната хирургия с чудесни резултати, но близо всеки трети пациент се счита, че е не е нужно да бъде опериран, а само наблюдаван, защото над 35% от случаите на рака на простата са неагресивни, несигнификантни, т. нар. нискорискови форми на рак на простатата. За всяко лечение обаче са необходими такива методи на терапия, които са доказани в проспективни проучвания. За жалост, методът на фокално лечение още не е узрял до такава степен, че да бъде представен като равноправно лечение наред с брахитерапия, лъчелечение или хирургия при рака на простатата.

Нивото, качеството на форума, както и възможностите за обучение на младите колеги, бе на европейско равнище. Дори в Германия не ми е известно да се провежда такъв симпозиум, по време на който „на живо” да се представят такива сложни и важни операции. В този смисъл мога да поздравя организаторите на събитието, както и всички колеги, които макар да нямат материалните възможности на съвременните европейски специалисти, държат едно много високо професионално ниво.

Проф. А. Хинев

Още отзиви от 7-ми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

Ракът на простатата е едно от най-честите заболявания. Това е едно коварно заболяване и е най-честото онкоурологично заболяване при мъжете. За радост, от 80-те години насам има множество методи, които позволяват радикалното му лечение, стига той да се открие в ранен стадий. Тук е мястото както на общопрактикуващите лекари, така и на колегите уролози от първичната помощ, на базата на симптоматиката и информацията, получена от пациента, да отдиференцират симптомите и да добият информация и за т. нар. усложнения. Ако това се прави акуратно, процентът на пациентите със злокачествени заболявания ще се понижи. Ние все още сме в дълг към нашите пациенти в България. В много напреднали страни, до 80% от пациентите се диагностицират и лекуват в доста ранен стадий.

Ние не можем да избягаме от международните и европейските препоръки, в които изрично се споменава, че при пациенти с големи простатни жлези, каквито има доста често в практиката, е уместно да се използват т. нар. 5-алфа-редуктазни инхибитори.

Доц. В. Марияновски

Още отзиви от 7-ми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

В рамките на моята презентация по време на форума, обърнах внимание на това как малките детайли могат да направят една техника блестяща – от една страна. А от друга – пренебрегването и подценяването им, могат да опорочат нещо, което в ръцете на даден специалист би могло да бъде идеално. Както се изказаха колегите, тази техника не е нова, но поради една или друга причина в ежедневната ни практика не е добила толкова голяма популярност. В същото време, тази анблок резекция има доста предимства – както по отношение на качествено диагностициране на тумори, така и по отношение на качественото им лечение.

Този подход, за който говорих е възможен за единични тумори, разположени на благоприятно място.

Технологиите могат да подобрят много неща. Наличието на Образна диагностика може да направи видими тумори, лезии и промени, които с просто око не биха могли да бъдат отчетени като такива. Друго, на което бих могъл да обърна внимание е това, че се изисква много голяма прецизност.

Още отзиви от 7-ми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

.

Още отзиви от 7-ми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

.

Още отзиви от 7-ми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

.

Още отзиви от 7-ми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

.

Още отзиви от 7-ми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

.

Още отзиви от 7-ми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

.

Още отзиви от 7-ми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

.

Още отзиви от 7-ми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

.

Още отзиви от 7-ми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

.

Още отзиви от 7-ми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

.

Още отзиви от 7-ми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

.

Още отзиви от 7-ми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

.

Още отзиви от 7-ми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

.

Още отзиви от 7-ми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

.

Още отзиви от 7-ми Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”

Снимки: Здравен навигатор

 

още от Новини от деня
още от Урология