А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Над 9000 операции за 10 години -

31.10.2013 / 13:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Извършени в Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия към ВМА. Това бе отчетено по време на петия международен курс по чернодробна хирургия.

 

Над 9000 операции за 10 години -Форумът, както вече ви съобщихме, се проведе от 24 до 26 октомври в хотел „Шератон”, София. Основната тема на събитието бяха най-новите мултидисциплинарни подходи в областта на жлъчно-чернодробната и панкреатична хирургия и трансплантологията.


Учебният курс беше съпътстван и от живи демонстрации на хирургични интервенции върху черния дроб и панкреаса, извършени от екипите на Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия и Клиниката по гастроентерология и хепатология към ВМА. Те се предаваха на живо от болницата в конгресните зали.


Успоредно с провеждането на форума, Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия към ВМА отбеляза 10 години от създаването си. За този период за извършени над 9000 операции.


Какво още разказаха за развитието на чернодробно-панкреатичната хирургия доц. Крум Кацаров – зам.-началник на ВМА и началник на Клиниката по гастроентерология и хепатология и проф. Никола Владов – началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия към ВМА:

Доц. Крум Кацаров

Над 9000 операции за 10 години -

Философията за конвергенцията между терапевтичните и нетерапевтичните специалности, която се зароди през 80-те години на миналия век, се дължеше на бързото навлизане в медицината на т. нар. миниинвазивни методи. Те бяха практикувани както от хирурзи, така и от гастроенетеролози, кардиолози и т. н. Тоест, очевидно имаше тенденция към сближаване на специалностите.
В България във ВМА тази концепция беше въведена от Григор Мечков. Създаде се Катедра по гастроентерология и коремна хирургия и Катедра гръдна хирургия и пулмология и.т. н.; модел, който впоследствие по обективни причини изоставихме. Естествено тогава се търсеха и международни структури, където принципът бе подобен. Здравната световна служба осъществи контакти с тези структури. Ние бяхме една от първите страни, които се включиха в този клуб. Може да има концепция, може да има пари и т.н., но трябва да е налице и човекът, който трябва да осъществи всичко това и е ключовата фигура. За нас това беше проф. Владов. Той реализира тази концепция, създаде екипа около себе си, вдъхнови ги и т.н. Те станаха един от основните центрове по хепатобилиарна хирургия и осъществиха програмата на ВМА за трансплантации, създадоха много международни връзки и т.н.

Проф. Никола Владов

Над 9000 операции за 10 години -

За извършване на жлъчно-чернодробната хирургия първо трябваше да се увеличи броят на операциите и то доста сериозно, за да се обучи един екип в работата с тази патология. На второ място трябваше да се създаде организация и екипировка за извършване на чернодробните трансплантации. И трето – да се създаде трансплантационен екип, който да се състои от хирурзи, гастроентеролози, анестезиолози. На 1 юни 2003 г. беше създадена Клиниката по жлъчно-чернодробна хирургия във ВМА. През 2007 г. беше сформиран значително по-голям екип, а през 2012 г. този екип се обнови, но някои основни играчи останаха и те бяха ангажирани с цялата организация и работа на тази клиника.
Какво направихме през тези 10 години, за да увеличим дейността по жлъчно-чернодробната хирургия?! Бяха извършени над 280 радикални панкреатични резекции. Първата панкреато-дуоденална резекция след създаването на Клиниката, бе извършена през юли 2003 г., а първата стъпка към чернодробните трансплантации бе направена през септември 2004 г. Много ценно е да се работи с добри гастроентеролози, като ние взаимно си помагаме и се допълваме. Досега сме извършили три панкреато-дуоденални резекции по спешност, като и тримата болни са живи и в добро състояние след интервенциите.
Имаме 44 венозни резекции, 5 артериални резекции, което е близо около 20% от нашите оперативни интервенции.
През юни 2006 г. направихме първата лапароскопска дистална панкреатектомия. Тя също беше успешна и постави началото на лапароскопската панкреатична хирургия.
По отношение на чернодробната хирургия, за този период сме направили 767 операции, 75 от които – лапароскопски. Основно това са чернодробни метастази, следва хепатоцелуларния карцином. Това, че не са толкова много лапароскопските операции при черния дроб се дължи и на факта, че в нашата държава пациентите трябва да си закупуват консумативите за този тип хирургия, което в известен смисъл лимитира развитието на тази хирургия, която смятам, че има много сериозно бъдеще. Екипът борави много добре с черния дроб и има всички умения.
Междувременно, работейки върху черния дроб започнахме да си позволяваме да работим и върху вена кава. Набрахме един доста сериозен опит, което също е нещо много добро в тази хирургична област.
Две операционни бяха оборудвани с добра апаратура, което ни даде възможност да бъдем агресивни в хирургията. Беше извършен много сериозен ремонт на Клиниката по чернодробна хирургия. Тя беше официално открита на 1 декември 2009 г.
Следващата стъпка беше обучението и тренировката на хората от екипа. Правени са различни специализации във Франция, Англия, Германия, Канада, които дадоха възможност този екип да се обучи, да общува с чужди специалисти и да бъде в крак с времето.
През 2005 г. се организира първият българо-френски симпозиум по чернодробна хирургия. Вторият курс се състоя през 2007 г., като в него се включиха много повече известни лектори. Благодарение на тези видни специалисти, които участваха в курсовете, започнахме да се чувстваме част от европейската хирургия. Третият българо-френски симпозиум се проведе през май 2010 г., като при провеждането му отново имаше живи демонстрации.
През 2009 г. се проведе и първият международен курс по егидата на Международната асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози. В курса се включиха много световно известни специалисти.
Курсовете добиха сериозно значение в българската хирургична общност и започнаха да се провеждат всяка година.
На 21 април 2007 г. извършихме първата чернодробна трансплантация. Пациент бе един български военнослужещ, който е жив и здрав и продължава да работи в авиобазата в Граф Игнатиево. През януари 2009 г. направихме първата чернодробна трансплантация от жив донор от възрастен на възрастен в България, която премина успешно, даде много смелост и криле да продължим да работим и занапред така сериозно.
През декември 2011 г. беше създадено Българското дружество по трансплантология и аз бях избран за председател. Тогава то проведе и своята първа научна конференция. През януари 2013 г. направихме първата ретрансплантация на един пациент по спешност. В момента болният е здрав и напълно възстановен.
За този период, от април 2007 г. до октомври 2013 г., извършихме 32 трансплантации, 30 от които от трупен донор и две – от жив. Нашият екип е известен с това, че правим трансплантациите безкръвно.
За този период от 10 години, оперативните интервенции са 9008, като около 56,19% са големи и много големи интервенции и 25% - средно големите интервенции.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

.

Над 9000 операции за 10 години -

Снимки: Surgery

 

още от Избор на редактора
още от Гастроентерология