А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Обсъдихме теми, които имат пряко отношение към нашата работа

18.10.2018 / 13:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Така доц. Васил Каракостов обобщи по-важното от XXVII Национална конференция по неврохирургия.

 

Както ви информирахме, XXVII Национална конференция по неврохирургия се проведе от 11 до 13 октомври в София, като включваше няколко ключови сесии с доклади и постери.

Сред темите, които бяха представени са: Ендоскопска ендоназална хирургия на селарна и параселарна област - реалност и иновации; Миниинвазивна латерална орбитотомия и птерион-базирана краниотомия за интракраниална туморна и съдова патология. Начален клиничен опит; Транспетрозни достъпи при процеси, ангажиращи черепната основа; Хирургично и/или радиохирургично лечение при пациенти с тумори на понто-церебеларния ъгъл; Рецидиви при дискови хернии - анализ и превенция; Минимално инвазивни техники за стабилизация на торакалния и лумбален гръбнак (5-годишен опит); Перкутанен транспедикуларен лаваж на дисковото пространство при пиогенен спондилодисцит; Остеопоротични вертебрални компресионни фрактури - кифопластика или вертебропластика и др.

Вече имахте възможност в интервю да се запознаете с гледната точка на новия председател на Българското дружество по неврохирургия – проф. Николай Габровски.

Днес ви представяме гледната точка на доц. Васил Каракостов, зам.-председател на Българското дружество по неврохирургия; УМБАЛ „Св. Иван Рилски“:

Обсъдихме теми, които имат пряко отношение към нашата работа

Доц. Каракостов, проведохте поредното издание на конференцията по неврохирургия. Бихте ли очертали по-важните и интересни моменти от форума, които Ви направиха впечатление?

Тази конференция бе рамкирана под егидата на микрохирургията, на съвременните техники и минималноинвазивни оперативни интервенции, които имат отношение към съхраняване на функцията на пациента и едновременно с това, съчетават възможността за радикализъм.

По време на първата сесия беше засегнат проблемът за оперативни интервенции на тумори в една област, която е много деликатна за работа. В другите панели също се засегнаха проблеми, които имат пряко отношение към нашата работа и качеството на продукта, който всъщност ние „произвеждаме“; това е съхраняване на функциите и здравето на пациента. Т.е. болният да има подобрения на оплакванията, но без да има допълнителни увреждания, поради самата технология на работата ни.

Така както е рамкирана, конференцията бе с повече доклади от обичайното. Тази година беше решено да има теми, по които всички клиники в страната и звена, които работят този тип неврохирургия, да изнесат своите резултати. Същевременно, във всеки резултат има и известна литературна справка за това каква е тенденцията в настоящия момент, така че по-младите колеги и по-малките неврохирургични звена – да са запознати с актуалността на този проблем, който в момента се разглежда.

Снимка: Здравен навигатор-Хирургия

 

още от Избор на редактора
още от Неврохирургия