А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

В образната диагностика болниците трябва да инвестират от 2 до над 6 млн. лв.

24.04.2018 / 15:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Така ще може да се отговори на новите изисквания в стандарта, заложени от МЗ.

 


В образната диагностика болниците трябва да инвестират от 2 до над 6 млн. лв.Отделно мениджърите на болниците трябва да отделят средства за подготовка на площадка за монтаж, лицензионни такси, средства за годишна техническа поддържка, такси за осигуряване на качествен контрол и лъчезащита, както и разбира се, за заплащане на работещите в отделенията.

Проектонаредбата за стандарта „Образна диагностика“ е публикувана на сайта на ведомството за обществено обсъждане.

В мотивите към нея от здравното министерство отбелязват, че финансовите средства, необходими за разкриване на нова структура по образна диагностика, са значителни и този процес трябва да се преценява съобразно нуждите на пазара и необходимостта от повече на брой или по-различно ниво диагностични услуги.

„Оценката на една нова инвестиция не е еднопосочна и може да варира в зависимост от планирания обем дейност, нивото на компетентност, както и от сферата, в която ще работи образното звено. Целесъобразно е определянето на конкретните нужди на населението от диагностични процедури по образна диагностика на отделните нива на компетентност, както и окрупняване на диагностичните центрове, така че да могат да извършват повече и в по-голям диапазон образни изследвания, използвайки максимално „машинното” време на скъпите като основна цена, лицензионни такси и поддръжка апарати за образна диагностика“, посочват от ведомството.

Въз основа на приблизителните пазарни цени на апаратурата по образна диагностика и в зависимост от нивото на компетентност, от МЗ посочват стойността на необходимите инвестиции на болниците. Оттам изчисляват максимална сума от приблизително около 2 млн. лв. за апаратурата, нужна на структури от първо ниво на компетентност, още около 3 млн. лв. за второ ниво на компетентност и над 6 млн. лв. – за трето ниво на компетентност.

Здравното министерство дава и приблизителните разходи за персонал, като взема предвид задължителния минимален брой лекари за всяко ниво на компетентност и необходимите финансови средства (ежемесечно) за осигуряване на медицински персонал по нива на компетентност, на база посочените минимални месечни размери на осигурителния доход към момента. Така от МЗ са изчислили, че за отделение по образна диагностика от I ниво на компетентност (1 лекар, който е и началник отделение, 1 старши рентгенов лаборант, 5 рентгенови лаборанти) ще е нужна сумата от 5414 лв.; за отделение от II ниво на компетентност (началник отделение, 1 лекар, 1 старши рентгенов лаборант, 8 рентгенови лаборанти) – 8528 лв., а за III ниво на компетентност (началник отделение, 4 лекари, 1 старши рентгенов лаборант, 8 рентгенови лаборанти, 1 медицински физик) – 12 476 лв.

 

още от Новини от деня
още от Образна диагностика