А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Неточностите в НРД 2020-2022 бяха изчистени от УС на БЛС и НС на НЗОК

17.02.2020 / 15:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Организациите подписаха съвместен Протокол с промените.

 

Те ще намерят място в Анекса към НРД 2020-2022, обявиха на интернет страницата си от съсловната организация.

„Болничният престой на нито една клинична пътека не е променен”, обясни председателят на БЛС д-р Иван Маджаров. „Въвежда се отлагателен период за въвеждането на видеозаснемане на определени оперативни интервенции от областта на медицинска специалност „Офталмология“, добави д-р Маджаров.

Или както следва:

При ревматологичните Клинични пътеки №: 89,90, 91 болничният престой се връща на 2 дни. Отпада задължителното изискване за КАТ или ЯМР (Компютърна аксиална томография или Ядрено магнитен резонанс) за отчитането на посочените пътеки.

В КП № 50.1; 50.2 “Диагностика и лечение на исхимичен мозъчен инсулт без тромболиза” минималният болничен престой се връща на 4 дни.

Въвежда се диференцираната цена за процедура №3:“Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене”. Или: за не повече от 30% от обема на случаите по КПр № 3 на всяко лечебно заведение, на база съответния месец на дейност през 2019, НЗОК заплаща цена от 720 лв.

Гореизложените корекции влизат в сила от 1 март.

Въвежда се отлагателен период за въвеждането на видеозаснемане на определени оперативни интервенции от областта на медицинска специалност “Офталмология”. Така от 1 май изпълнителите на БМП, задължително ще правят видеозапис чрез оперативния микроскоп при определени оперативни интервенции.( КП № 132 и 135). Записът ще се съхранява от лечебното заведените. За АПр. № 19 (катаракта) редът и условията за наблюдение, както и срокът за въдеждане на видеозаписа предстои да се изготвят съвместно от БЛС и НЗОК.

От 1 май влизат в сила завишени цени на две клинични пътеки в Кардиохирургията:

КП №: 119.1 “Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години” - цената от 13 500 лв. става 16 500 лв.

КП №: 120.1 “Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след операция” цената от 13 500 лв. става 17 500 лв.

Припомняме, че в края на месец януари в МЗ беше подписан протокол между БЛС и НС на НЗОК. С документа се гарантира, че нито един текст, променен алгоритъм в КП или КПр, увеличен престой по КП, който не е договорен по време на преговорите между БЛС и НЗОК и не е гласуван от 71-вия Извънреден събор на БЛС, няма да влезе в сила от 01.01.2020 г.

Новите моменти в алгоритмите на КП НЕ влизат в сила от 01.01.2020г., а заплащането на цени и обеми за месеците януари и февруари ще се осъществява по реда на НРД 2020-2022, като отчитането за периода ще е по НРД 2018 г.

 

още от Новини от деня