А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

При нарушения на болниците – ИАМО ще дава задължителни предписания

04.10.2018 / 09:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Това се предвижда в изменения на Закона за здравето.

 

При нарушения на болниците – ИАМО ще дава задължителни предписанияИзпълнителна агенция „Медицински одит“ (ИАМО) получава нови правомощия. С тях Агенцията ще дава задължителни предписания при нарушения на изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения, както и да определя срок за изпълнението им. Това е записано с промени в Закона за здравето. Към момента ИАМО може само да констатира нарушенията, но не и да дава предписания за отстраняването им и да изисква спазването им.

Според промените, задължителни предписания не могат да се дават в случаите, когато нарушенията са свързани с лечението на пациент.

Предвидена е и административно-наказателна разпоредба, с която се въвеждат административни наказания за лицата, които не са изпълнили задължително предписание на изпълнителния директор на Агенцията. Наказанието за това е глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 15 000 лв., гласят промените в закона.

Създава се и санкционна норма за всички физически лица, които чрез действие или бездействие нарушават правата на пациента. Който наруши правата на пациент, регламентирани със Закона за здравето и с нормативните актове по прилагането му, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1500 лв. Когато нарушението е извършено от лечебно заведение, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв., е записано в предлаганите промени.

С измененията се създават и законови гаранции за достъп на пациента до пълната документация, свързана със здравословното му състояние.

Предлагат се и изменения в Закона за здравното осигуряване, с които се създава правно основание с наредба на министъра на здравеопазването да се регламентира и редът за извършване на проверки от ИАМО на договорите между РЗОК и изпълнители на медицинска помощ и договорите на застрахователи и изпълнители на медицинска помощ. Към настоящия момент липсва правна уредба на посочените обществени отношения, което поражда затруднения и нееднакво прилагане на това правомощие на агенцията, отбелязват от МЗ.

 

още от Избор на редактора