А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Мнения на специалисти

17.10.2012 / 12:39 - surgery.bg
 
 Facebook

От XV Национален конгрес по ултразвук в медицината.

 

Мнения на специалистиОт 12 до 14 октомври 2012 г. във Велико Търново се проведе ХV Национален конгрес по ултразвук в медицината с международно участие, доплер курс и училище по ултразвук.


Основната тема на конгреса бе „Ултразвукът в медицината - приоритети, възможности и противоречия”. Форумът бе посетен от над 230 делегати, споделиха организаторите.


Какво още разказаха инициаторите на конгреса пред Zdravennavigator:

Проф. Никола Григоров, почетен председател на Организационния комитет

Мнения на специалисти

Проф. Григоров, вашият коментар за форума по ултразвук.

Форумът е доста интересен. Организира го Асоциацията по ултразвук – научна организация на лекари, която обединява специалисти от различни специалности, като се започне от детските болести и се стигне до хирургия. Обсъждат се въпроси с диагностиката от ежедневната ни практика и се обсъждат актуални теми, които са както от практическо, така и от научно естество.
Българската асоциация по ултразвук е доста мощна организация, която е член на Европейската федерация по ултразвук, с наш представител в Борда на директорите в европейската организация. Много често каним авторитетни лектори от чужбина по тази линия, а и наши специалисти представят свои презентации и водят заседания на европейските конгреси.
Българската медицина е добра медицина, с много добри специалисти, със сравнително добре организирана здравна система. Има разбира се своите недостатъци, но те са свързани преди всичко с финансирането и някои страни на организацията в системата. И този форум наистина показва нивото на българската медицина, защото тук има участници от чужбина, от съседни държави, които искат да чуят мнението на нашите специалисти.

Вие изнесохте една доста интересна лекция. Вашият коментар по темата за ултразвуковата диагностика холангиоцелуларния карцином. Трудно ли се поставя тази диагноза?

Аз написах една книжка, озаглавена „Медицина и евристиката”. Евристиката е науката за изобретенията. Всяка една диагноза, всяко едно лечение е вид изобретение. И в това изобретение има алгоритъм. Съвременната медицина разполага с много методи на изследвания и акцент със сигурност може да бъде поставен върху ултразвуковата диагностика, която чрез някои от изследванията се доближава съвсем до крайната диагностика. Аз показах алгоритъма, кои са другите методи и т.н. Това е ежедневната клинична практика и то на високо ниво. Ултразвукът позволява възможно по-рано да се постави диагноза, което е и целта на медицината днес. И след това да се отстрани ракът.

Доц. Режина Джераси, председател на Организационния комитет

Мнения на специалисти

Доц. Джераси, провежда се ХV конгрес на Българската асоциация по ултразвук в медицината. Вашият коментар и анализ за събитието.

Мисля, че събитието протича много добре. Проведе се обучение в няколко т. нар. Училища, като имаше изключително много хора. Досега са регистрирани над 235 участника, от които 30 човека са ветеринарна медицина. Това събитие с ветеринарните лекари се провежда за първи път и аз мисля, че те също са доволни. Тяхното обучение вървеше успоредно с това на хуманните лекари.

Изнесохте изключително интересна лекция по темата за възможностите и противоречията на контрастно усилената ехография в диагностиката на бъбречните заболявания. Според вас какво е бъдещото и развитието на това направление у нас?

Това направление има голямо бъдеще не само в областта на нефрологията, а във всички области на хуманната медицина. Специално в нефрологията то би спестило пари, въпреки че самият контраст не е евтин. Но така или иначе, ако има някаква възможност определена бройка да бъде отпусната от НЗОК, ще лиши много пациенти от парите, които дават за другите образни изследвания като компютърна томография, магнитен резонанс, ангиография, които струват много по-скъпо в сравнение с цената за самия контраст. На голяма част от пациентите, които са с туморни образувания и с бъбречна недостатъчност следва да се дава възможност да им бъдат направени изследвания, които да решат тяхната съдба, защото може да се прецени дали става въпрос за тумор или за някаква друга болест.

Може ли да се даде предложение повече болници да се снабдят с по-качествена апаратура, тъй като това е основното за работата на добрите специалисти?

Мисля, че в това направление нашето министерство действа добре с програмите за регионално развитие. И мисля, че се закупи доста техника за много болници, включително и районни болници, което е добре. Въпросът е тези болници сега да разполагат с необходимите кадри, което е много важно.


Доц. Б. Богов

Мнения на специалисти

Доц. Богов, вашият коментар за ХV конгрес на Българската асоциация по ултразвук.

Конгресът е традиционен, като провеждаме на три години. Форумът е интердисциплинарен. През тази година може би имаме най-много регистрирани участници от всички специалности. Тук са гастроентеролозите, следвани от нас – нефролозите, има невролози, педиатри, ортопеди, кардиолози, гинеколози.
За първи път и то благодарение на доц. Джераси и на мен, приобщихме и ветеринари към този форум. Така е в цял свят, така би трябвало да бъде и у нас. Нещата са много близки и сходни между патологията при животните и при хората. А и едни от други черпим опит. Още повече, че всички експериментални неща, които се извършват в медицината първо минават през животински видове.
Що се касае до личното ми участие, то аз съм редовен лектор на всички събития, свързани с ултразвука в нефрологията.

Бихте ли коментирали акцентите на лекцията ви, която беше за контраст-усилената ехография при заболявания на простатната жлеза.

Надявам се да е станало ясно на участниците, че и двете ми лекции са иновативни. Тоест, пионерска е ролята на Клиниката по нефрология, която ръководя в болница „Александровска”. Тези неща се правят за първи път, а освен това и в световен мащаб са по-слабо застъпени, защото стана ясно, че акцентът на форума е върху контраст-усилената ехография, нещо, което през последните години се разви достатъчно много и бързо.
Конкретно за моите презентации. В световен мащаб има около четири публикации и нашият опит за страната ни е първи по рода си. Единственият проблем е, че хората, които биха искали да се занимават с това трябва да разполагат с по-специална техника.

Камелия Коцева

Мнения на специалисти

Лекция на доц. Богов.

Мнения на специалисти

Тя бе посветена на контраст-усилената ехография при заболяване на простатната жлеза.

Мнения на специалисти

Доц. Богов по време на презентацията.

Мнения на специалисти

Крива - време/интензивност.

Мнения на специалисти

Заключение.

Мнения на специалисти

Лекция на проф. Никола Григоров.

Мнения на специалисти

Проф. Григоров по време на презентацията.

Мнения на специалисти

Стъпки.

Мнения на специалисти

Диагноза.

Мнения на специалисти

Избор на образни методи.

Мнения на специалисти

Ултразвуков образ.

Мнения на специалисти

Клиничен случай?!

Мнения на специалисти

ДД-Доброкачествени лезии.

Мнения на специалисти

Невроендокринни тумори.

Мнения на специалисти

Лечение.

Мнения на специалисти

Карциногенеза.

Мнения на специалисти

Лекция на д-р Каменов.

Мнения на специалисти

Артефакт.

Мнения на специалисти

Скорост на разпространение на звука.

Мнения на специалисти

Процеси.

Мнения на специалисти

Акустично усилване след обекта.

Мнения на специалисти

Акустична сянка след обекта.

Мнения на специалисти

Кометна опашка.

Мнения на специалисти

Еластография.

Мнения на специалисти

Лекция на доц. Кацаров.

Мнения на специалисти

EUS - бъдеще и перспективи.

Мнения на специалисти

Доц. Кацаров по време на презентацията.

Мнения на специалисти

Желано бъдеще.

Мнения на специалисти

В днешни дни.

Мнения на специалисти

EUS като диагностична процедура.

Мнения на специалисти

Комбинирани процедури.

Мнения на специалисти

RV техника.

Мнения на специалисти

Лекция на проф. Боянов.

Мнения на специалисти

По време на презентацията.

Мнения на специалисти

Как се поставя диагнозата?!

Мнения на специалисти

Автоимунен тиреоидит на Хашимото.

Мнения на специалисти

Заключение.

Мнения на специалисти

Проф. Боянов.

Мнения на специалисти

Презентация на доц. Богов.

Мнения на специалисти

Възможности.

Мнения на специалисти

Доц. Богов по време на лекцията.

Мнения на специалисти

Техника на изследването.

Мнения на специалисти

Резултати.

Мнения на специалисти

Клиничен случай.

Мнения на специалисти

Лекция на д-р Буева.

Мнения на специалисти

Навлизане на УЗ диагностиката в педиатрията.

Мнения на специалисти

Какво се прилагаше?!

Мнения на специалисти

Опитът на педиатрите през годините показа ...

Мнения на специалисти

С УЗ бяха установени ...

Мнения на специалисти

Пренатална ехография.

Мнения на специалисти

Някои наблюдения.

Мнения на специалисти

Резултати при едногодишно проследяване.

Мнения на специалисти

Честота.

Мнения на специалисти

Съвременният основен критерий.

Мнения на специалисти

Д-р Буева по време на лекцията.

Мнения на специалисти

Доклад на д-р Крумов.

Мнения на специалисти

Ставно-мускулни афекции в детска възраст.

Мнения на специалисти

Диагностична класификация.

Мнения на специалисти

Д-р Крумов по време на презентацията.

Мнения на специалисти

Методи за диагностика.

Мнения на специалисти

Доклад на д-р Петкова.

Мнения на специалисти

Клиника и диагноза.

Мнения на специалисти

Ендоехография.

Мнения на специалисти

EUS при ГИСТ.

Мнения на специалисти

EUS биопсия.

Мнения на специалисти

Нашият първоначален опит.

Мнения на специалисти

Пациентите.

Мнения на специалисти

Резултати.

Мнения на специалисти

Щандът на "Медицинска Техника Инженеринг" по време на изложението.

Мнения на специалисти

Щандът на Медимаг-МС.

Мнения на специалисти

Щандът на Infinita.


Снимки: Zdravennavigator

 

още от Новини от деня
още от Образна диагностика