А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Лечението и превенцията на вродените лицеви аномалии

02.10.2013 / 15:29 - surgery.bg
 
 Facebook

Се коментираха в Пловдив на конференция, организирана със съдействието на EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION.

 

Лечението и превенцията на вродените лицеви аномалииДомакин на конференцията бе МУ-Пловдив, в лицето на проф. д-р Юрий Анастасов, дмн - член на организационния комитет.


Събитието се проведе в хотел Санкт Петербург, като целта бе да се стимулират изследователите и държавните институции от Източна Европа в работата по превенция и лечение на лицевите аномалии.


Акцент бе поставен на най-новите научни открития, епидемиологията, актуалните въпроси свързани с превенцията, етиологията, генетиката и пренаталната диагностика на лицевите аномалии. Бяха поканени лектори и изследователи от цял свят, които представиха междуцентровите сравнителни клинични проучвания във всички аспекти от лечението – хирургия, ортодонтия, логопедия, оториноларингология, психология, сестрински грижи и помощ при хранене.

Проф. Юрий Анастасов

Лечението и превенцията на вродените лицеви аномалии

Проф. Анастасов, бяхте домакин на една от поредицата конференции, свързани с лицево-челюстни аномалии. Разкажете малко повече за самата конференция.

Това е конференция, която случайно е избрана да се проведе в България. Желанието на организаторите е в нея да могат да се включат повече изследователи и научни работници от Източна Европа, за да дадат своя принос. Науката в тази област – Лицеви аномалии, генетика, превенция и лечение, се извършва в големи центрове, които имат много средства. И тъй като България е част от Европа, има много проекти, които могат да бъдат съчетани и е необходима международна колаборация, с цел осигуряване на най-кратко и безболезнено лечение.

Програмата бе доста наситена, имаше интересни лекции от ваши колеги от различни специалности.

Целта бе да се представят всички специалности, които третират проблема лицеви аномалии. Неслучайно бяха поканени някои от доайените в специалността от различни европейски държави. Освен това, има сериозно присъствие и на медицински сестри. В България през последните години създадохме мрежа от сестри и акушерки, които да помагат при подобни случаи, защото храненето е един от сериозните проблеми при децата с подобни аномалии. По отношение на законодателството и по отношение на културата на населението, България има какво да направи. Мнозина не знаят, че при правилно лечение тези деца могат да бъдат от полза, а не в тежест на обществото. За съжаление, правени от нас проучвания преди около 2 години сочат, че 40% от родителите се съветват да си оставят детето в дом. Затова ние се опитахме чрез различни брошури и със съдействието на медиите, нагласите да се променят. Може да се каже, че има промяна, но са необходими и законови указания и препоръки.
Съвсем наскоро имахме среща с председателя на здравната комисия в парламента и се готвим да направим постъпки, за да се промени ситуацията. Искаме без да утежняваме бюджета на държавата да намерим форми чрез външни проекти и международни сътрудничества да постигнем съществени промени.

Споменахте социалната страна на проблема. От чисто медицинска точка, как сме позиционирани спрямо Европа?

За нашата дейност не са необходими толкова много средства. През последните 10 години ние сме единственият център в България, който лекува тези проблеми по един комплексен начин, с участието на всички необходими специалисти. Имаме богат опит и множество случаи. В Европа, в много страни има по няколко центъра. Докато ние, тъй като сме концентрирани само в един център, в Пловдив, имаме възможност да сравняваме множество случаи.
По отношение на техниките на лечение, няма консенсус и това е проблем. Знае се например какво не трябва да се прави, но все още не е известно какво е най-доброто. Сътрудничеството между тези специалисти е много добро, тъй като те са отдали живота си за решаване на тези проблеми и са алтруистично настроени.

Какво е посланието ви към колегите, които работят в областта?

В скоро време може би ще трябва да създадем научно дружество. Целта е научната група да може да бъде представена в Европа, тъй като се подготвя една Паневропейска конфедерация на научни дружества. И ако това се случи, действително всички ще можем да вървим в крак, както и да хармонизираме цялото научно мислене. Така ще можем да търсим решения и без много финансови средства.

Проф. Съмерлад

Лечението и превенцията на вродените лицеви аномалии

Проф. Съмерлад, какъв бе основният акцент в лекцията, която изнесохте?

Спрях се на най-добрите подходи при извършване на интервенциите, тъй като има много техники и възможности за лечение. Хирургът е този, който трябва да намери правилния път, така че да постигне най-добрите резултати за пациента. Това обяснява и защо е необходимо да се прилага т. нар. индивидуализиран подход. Специалистът трябва да прецени как да подходи към съответния пациент, коя точно техника да приложи в конкретния случай, за да има добри резултати.
Затова преди самото извършване на операцията трябва да се направи много добра подготовка, да се прогнозира до какво ще доведе един или друг подход.

Какво е посланието ви към българските ви колеги?

Доколкото видях в Пловдив, специалистите са много отдадени и смятам, че вършат чудесна работа. Не бих могъл да коментирам до каква степен имат възможност да правят изследвания, но бих препоръчал да се ориентират натам. Необходимо е да се види какви са резултатите в отделните случаи, какво е постигнато и най-добрите постижения да се споделят.

Петър Колчев, издател

Лечението и превенцията на вродените лицеви аномалии

.

Лечението и превенцията на вродените лицеви аномалии

.

Лечението и превенцията на вродените лицеви аномалии

.

Лечението и превенцията на вродените лицеви аномалии

.

Лечението и превенцията на вродените лицеви аномалии

.

Лечението и превенцията на вродените лицеви аномалии

.

Лечението и превенцията на вродените лицеви аномалии

.

Лечението и превенцията на вродените лицеви аномалии

.

Лечението и превенцията на вродените лицеви аномалии

.

Лечението и превенцията на вродените лицеви аномалии

.

Лечението и превенцията на вродените лицеви аномалии

.

Лечението и превенцията на вродените лицеви аномалии

.

Лечението и превенцията на вродените лицеви аномалии

.

Лечението и превенцията на вродените лицеви аномалии

.

Лечението и превенцията на вродените лицеви аномалии

Снимки: Zdravennavigator

 

още от Новини от деня
още от Пластична