А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

10 162 100 лв. е излишъкът, отчетен в бюджета на НЗОК за 2017 г.

03.10.2018 / 13:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Това е записано в годишния отчет за изпълнението на бюджета.

 

10 162 100 лв. е излишъкът, отчетен в бюджета на НЗОК за 2017 г.В резултат на отчетените към 31.12.2017 г. разходи и трансфери - всичко в общ размер на 3 571 333,3 хил. лв., спрямо отчетените приходи и трансфери - всичко в общ размер на 3 581 495,3 хил. лв. се формира положително бюджетно салдо (излишък) за годината в размер на 10 162,1 хил. лева, гласи отчетът.
Излишъкът е отчетен на фона на постоянно алармиране за недостиг на средства по едно или друго перо, неизплащане на „надлимитна“ дейност на болниците, прехвърляне на суми за лекарства към бюджета за 2018 г. и нарастващи дългове към чужди здравни фондове за лечение на български граждани в чужбина.
Въпреки всичко това 10 млн. лв., предназначени за здравни дейности, са върнати в държавния бюджет, каквато е процедурата по закон при формиране на излишък.
Общият размер на получените от НЗОК приходи и трансфери - всичко към 31.12.2017 г. възлиза на 3 581 495,3 хил. лв. Със Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г. за приходи и трансфери всичко заложените средства са в размер на 3 452 816 хил. лв. През годината с Решение на НС на НЗОК средствата са увеличени общо със 119 064, 1 хил. лв. В резултат на промените годишният план е в размер на 3 571 880.1 хил. лв.
Общият размер на получените от НЗОК приходи и трансфери - всичко към 31.12.2017 г., в размер на 3 581 495,3 хил. лв., представлява 100,3 % спрямо заложените в годишен план за 2017 г. средства. В сравнение със същия период на 2016 г. се отчита увеличение с 282 886,9 хил. лв. или с 8.6 %, което се дължи предимно на увеличения размер на здравноосигурителните приходи през 2017 г.

 

още от Новини от деня