А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Годишният финансов отчет на НЗОК за 2015 г. сочи, че институцията е завършила годината с излишък от 13 724 000 лв.

17.05.2018 / 09:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Това показват данните за касовото изпълнение на бюджета на НЗОК.

 

Годишният финансов отчет на НЗОК за 2015 г. сочи, че институцията е завършила годината с излишък от 13 724 000 лв.Наличните средства по текущата сметка на НЗОК в БНБ на 31.12.2015 година са били в размер на 39 847 215,88 лв., информираха от Центъра за защита правата в здравеопазването.

В същото време НЗОК и до сега отказва да заплати извършена и отчетена дейност на болниците в размер на 52 милиона лева, отбелязват от там.

На 1 януари всички бюджетни организации, каквато е и НЗОК стартират с нови бюджети. Наличните към 31 декември средства по сметките се начисляват в годишния баланс на държавния бюджет. На практика, вместо да се разплати с болниците, НЗОК е внесла „спестената” сума в държавния бюджет.

Този факт изцяло оборва основния аргумент на НЗОК, че така наречената надлимитна дейност не е изплатена, защото в бюджета няма средства и Надзорния съвет трябва да спазва финансова дисциплина, коментират от правозащитната организация.

„Формирайки излишък, Надзорният съвет на НЗОК е нарушил поне два закона. Единият е Законът за бюджета на НЗОК за 2015 година, в чиито чл. 1, ал. 3 Народното събрание е определило, че „Приема бюджета на НЗОК за 2015 г. с балансирано бюджетно салдо.” Другият е Законът за здравното осигуряване, в чиито чл. 2 се определя, че „Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за закупуване на здравни дейности, услуги и заплащане на стоки, предвидени в този закон, в националните рамкови договори“. В чл. 44а. на същия закон пък се забранява набраните приходи от здравни вноски да се харчат за друго, освен за определеното със закона и рамковите договори“, посочват още от ЦЗПЗ.

Тъй като натрупаният излишък и наличните средства по сметките на НЗОК на 31.12.2015 година са станали част от държавния бюджет, те са използвани за покриване на други разходи, различни от определените със закона, отбелязват още от там.

Фактите показват, че в края на 2015 година НС на НЗОК е имал средства да погаси поне частично задълженията на Касата към болниците. Отказвайки да го направи, Надзорният съвет не само е нарушил финансовата дисциплина, но и два закона, подчертават отново от организацията. Пряка последица от това незаконосъобразно действие са днешните тежки финансови последици за повечето болници, в това число и тези във Враца и Ловеч, коментират още от ЦЗПЗ.

С отчета на НЗОК за изпълнението на бюджета за 2015 г. има още един проблем: несъответствие между записаната съгласно касовото изпълнение сума от 13 724 000 лв. плюс и приетия от Народното събрание отчет за изпълнението. В средата на юли 2016 г. Министерски съвет одобрява, а впоследствие Народното събрание приема отчета за бюджета на НЗОК за 2015 г. с излишък в размер на 7 328 000 лв. Откъде идва разликата и какво се е случило с над 6 млн. лв., не става ясно от нито един документ.

 

още от Избор на редактора