А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

През тази година Община Русе отпуска 45 000 лв.

20.04.2015 / 09:30 - surgery.bg
 
 Facebook

За подпомагане на семейни двойки с репродуктивни проблеми. Приемът на документи по Програма „Асистирана репродукция” продължава до края на месец април.

 

През тази година Община Русе отпуска 45 000 лв.От програмата могат да се възползват двойки/семейство или живеещи във фактическо съжителство/, адресно регистрирани на територията на Община Русе. Те трябва да имат репродуктивни проблеми, отговарящи на утвърдените критерии.
Задължителните изисквания, критериите за подбор и размера на средствата за финансиране са установени от Общински съвет - Русе. Промените за 2015 г. са:
Отпада изискването за завършено средно образование, както и представянето на документ за семейно положение, издаден от Община Русе. Информацията за семейното положение на кандидатите ще се проверява по служебен път. За кандидатите без сключен граждански брак, които са във фактическо съжителство, се изисква представяне на декларация /свободен текст/.
Отпада изискването за представяне на документ, удостоверяващ, че кандидатите са с постоянен или настоящ адрес - Община Русе не по-малко от 3 години. Информацията за адресна регистрация ще се събира по служебен път.
Направена е промяна и в срока за подаване на документи в деловодството на Община Русе за включване в Програмата. Кандидатстването за включване в Програмата ще се извършва само един път в годината - от 1 до 30 април на текущата година.
Приети са и промени в броя на изследванията, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК.

 

още от Избор на редактора
още от Гинекология