А Н К Е Т А

Резонни ли са проверките на НЗОК на болниците?

 Да, за да се прецени дали има сериозно превишаване на лимити по клиничните пътеки.
 Не, по-скоро са въпрос на кампания.
 Не мога да преценя.BGtop

Бъдете по-активни при участието си в различни форуми и обучения и извън България

17.03.2016 / 15:30 - surgery.bg
 
 Facebook

Това препоръчаха известните неврохирурзи проф. Карл Шалер и проф. Андре Гротенхаус.

 

Бъдете по-активни при участието си в различни форуми и обучения и извън България(От ляво на дясно - проф. Андре Гротенхаус и проф. Карл Шалер)

Проф. Карл Шалер, председател на Комитета по обучение

Проф. Шалер, разкажете как избрахте страната ни за провеждането на Курса на Европейската асоциация на неврохирургичните дружества (EANS)?

Идеята бе лансирана от българските специалисти по неврохирургия, които са особено активни в нашата Асоциация. Тоест, инициативата се осъществи преди всичко, благодарение на българските професори по неврохирургия.

Курсът е насочен преди всичко към младите специалисти.

Точно така, обучението е ориентирано преди всичко към младите специалисти. Трябва да отбележа, че този тип курсове обикновено са с фокус върху определена тематика. В България например акцентът бе поставен върху мозъчните тумори.

Нещо, което също е важно да се отбележи е, че по време на курса се фокусираме изрично върху интерактивното обучение, защото то значително подобрява и обогатява опита на специалистите. Участниците имат възможност да обсъждат случаите, да дискутират различни казуси с лекторите, които водят курса, което от своя страна помага самия процес на обучение и надгражда знанията. Неслучайно самите участници много обичат въпросните дискусии, които се провеждат, тъй като по този начин се чувстват наистина съпричастни.

Бъдете по-активни при участието си в различни форуми и обучения и извън България

Какво послание бихте отправили към колегите ви в България?

Бих ги посъветвал да се чувстват част от голямото семейство на неврохирурзите в Европа. Това означава също да бъдат по-активни и при участието си в различни форуми и обучения и извън страната ви.

Проф. Андре Гротенхаус, председател на Европейската асоциация на неврохирургичните дружества

Проф. Гротенхаус, как избрахте да проведете този курс точно в България?

Ние организираме подобни курсове в цяла Европа. Досега обаче не бяхме провеждали подобна инициатива в България и мисля, че решението ни да дойдем тук бе много добро.

По време на курса се коментираха новите възможности и методи за лечение.

В рамките на форума, наред с много други теми, се обсъждаха възможностите за невромониторинг, както и предизвикателствата по отношение на молекулярната генетика при мозъчните тумори. Това са едни от най-големите предизвикателства и постижения от последните години в тази област.

Целта на подобни курсове е да представим максимално възможностите на новите техники, съвременните достижения и предизвикателства, които стоят при диагностицирането и лечението на този тип тумори.

Проф. Гротенхаус, разкажете накратко за организацията, която оглавявате - Европейската асоциация на неврохирургичните дружества.

Организацията е създадена преди 45 години, като тя обединява преди всичко асоциациите/дружествата, представляващи определена държава на национално ниво. Преди около 10 години обаче започнахме да приемаме в асоциацията и индивидуални членове. Като организация се стремим и фокусираме преди всичко върху подобряването на квалификацията и възможностите на специалистите в областта на неврохирургията.

През тази година предстои провеждането на конгрес на Асоциацията в Гърция.

Точно така, конгресът ни ще се проведе в Гърция. По принцип форумите от този тип се провеждаха през няколко години, но има вероятност те са се превърнат в ежегодни инициативи. На големите ни конгреси се коментират и засягат всички аспекти в областта на неврохирургията, т.е. всички топици, касаещи тази дисциплина.

По време на конгреса ни през тази година очакваме в събитието да се включат и специалисти от Южна Америка, от Азия, както и от САЩ.

Какво послание бихте отправили към колегите ви в България?

На първо място искам да отбележа, че сме благодарни за гостоприемството и активното участие на вашите специалисти в нашата асоциация. Без съпричастността на българските неврохирурзи този курс щеше да бъде трудноосъществим.

Петър Колчев, издател

Снимка: Здравен навигатор

 

още от Интервюта
още от Неврохирургия